คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,508)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,052)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,586)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
    ชัยภูมิ (584)
    นครราชสีมา (1,170)
    บุรีรัมย์ (897)
    สุรินทร์ (818)
คณะสงฆ์ภาค 12 (808)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,168)
คณะสงฆ์ภาค 15 (851)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,579 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 03/06/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 9 มีนาคม 2566 10:03:16
2   โรงเรียนบ้านหนองอียอ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 16:45:08
3   โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา"
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 12:16:15
4   โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2565 10:38:25
5   บ้านหนองโสน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 8 กันยายน 2565 16:09:08
6   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 26 สิงหาคม 2565 12:53:04
7   บ้านหลุ่งตะเคียน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 25 สิงหาคม 2565 10:43:05
8   บ้านห้วยน้ำคำ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 สิงหาคม 2565 13:43:18
9   บ้านหนองบัวโคก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 17 สิงหาคม 2565 10:48:56
10   โรงเรียนวัดพะโค
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 13 สิงหาคม 2565 11:09:03
11   โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 8 สิงหาคม 2565 11:40:56
12   โรงเรีนนบ้านหนองหัวแรด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 27 มิถุนายน 2565 13:01:11
13   โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 25 มิถุนายน 2565 23:56:30
14   โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 25 มิถุนายน 2565 11:40:08
15   รร.บ้านโนนตะแบก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 19:27:31
16   โรงเรียนบ้านวังมน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:42:24
17   บ้านคลองกุ่ม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:18:11
18   สองห้องแวงน้อยวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 15:17:59
19   โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 14:44:55
20   โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:58:31
21   โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 23 มิถุนายน 2565 14:39:11
22   โรงเรียนภูเขียว
ชัยภูมิ
สพม.สพม. ชัยภูมิ  22 มิถุนายน 2565 12:20:44
23   โรงเรียนบ้านหนองพลวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 21 มิถุนายน 2565 10:18:09
24   โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 13:31:08
25   โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2565 13:06:41
26   โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 20 มิถุนายน 2565 10:36:02
27   โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:24:16
28   โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:14:03
29   โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 20 มิถุนายน 2565 09:06:36
30   โรงเรียนบ้านนาสีนวล
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 มิถุนายน 2565 12:35:51
31   โรงเรียนบ้านหนองแคทราย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 17 มิถุนายน 2565 09:36:41
32   โรงเรียนบ้านหนองเต่า
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2565 13:54:50
33   บ้านสระซาง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 14 มิถุนายน 2565 10:12:20
34   โรงเรียนบ้านตะโกรี
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 8 มิถุนายน 2565 08:45:56
35   โรงเรียนบ้านหนองสาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:12:35
36   โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:25:24
37   โรงเรียนบ้านหนองแดง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 31 พฤษภาคม 2565 11:59:49
38   โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 30 พฤษภาคม 2565 10:23:23
39   บ้านโนนทอง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 24 พฤษภาคม 2565 13:39:49
40   โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 19 พฤษภาคม 2565 13:17:02
41   โรงเรียนวัดบ้านไร่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 13 พฤษภาคม 2565 15:48:51
42   โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2565 17:44:48
43   โรงเรียนบ้านหนองขาม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2565 13:48:57
44   โรงเรียนบ้านตาทิตย์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 6 ตุลาคม 2564 14:44:31
45   โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 1 ตุลาคม 2564 11:21:29
46   บ้านหนองตอ-บัวเสียว
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 14:04:40
47   โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 13:37:10
48   โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 11:03:26
49   โรงเรียนบ้านแคนดำ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 10:29:28
50   บ้านสระมะค่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 13 กันยายน 2564 12:36:37


ทั้งหมด 3,469 รายการ 1 / 70
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th