คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (734)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,019)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,340)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,520)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (63)
    ยโสธร (392)
    ศรีสะเกษ (534)
    อำนาจเจริญ (134)
    อุบลราชธานี (916)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,443)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (758)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (831)
คณะสงฆ์ภาค 16 (996)
คณะสงฆ์ภาค 17 (289)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,351 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 12 กันยายน 2564 20:02:54
2   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพม.  10 กันยายน 2564 12:37:41
3   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
4   โรงเรียนบ้านแขว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
5   โรงเรียนบ้านพอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
6   โรงเรียนบ้านโคกจาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
7   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
8   โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
9   โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
10   โรงเรียนบ้านโสน
ศรีสะเกษ
สพป. เขต1 31 สิงหาคม 2564 16:28:58
11   โรงเรียนบ้านอาลัย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
12   โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
13   บ้านตาดม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
14   โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20
15   โรงเรียนบ้านบัวบก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:36:24
16   โรงเรียนบ้านบัวบก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:34:43
17   โรงเรียนบ้านบัวบก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:29:26
18   บ้านตาอุด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:50:14
19   โรงเรียนบ้านโพง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:49:02
20   โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:37:32
21   โรงเรียนบ้านตะเภา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:07:51
22   โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี(โรงเรียนวิถีพุทธ)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 11:21:29
23   โรงเรียนบ้านโพงกอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:25:54
24   โรงเรียนบ้านโคกตาล
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:00:09
25   โรงเรียนบ้านเขวิก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 07:30:28
26   โรงเรียนนิคม1
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 21:05:53
27   โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 17:11:56
28   โรงเรียนบ้านสำโรง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 16:01:15
29   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:52:03
30   โรงเรียนบ้านสามขา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:47:14
31   บ้านโคกเพชร
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:39:41
32   โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:30:07
33   โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:08:19
34   โรงเรียนบ้านติ้ว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:06:57
35   บ้านหนองแวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 28 สิงหาคม 2564 21:14:18
36   โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 27 สิงหาคม 2564 12:55:19
37   โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 สิงหาคม 2564 20:22:02
38   โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 17 สิงหาคม 2564 11:38:51
39   โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 16:26:05
40   ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กรกฎาคม 2564 16:07:39
41   บ้านโนนแดง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 13:46:10
42   โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:37:21
43   โรงเรียนบ้านนาโส่
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:33:21
44   โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:28:59
45   โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:27:07
46   โรงเรียนบ้านสีสุก
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:14:11
47   โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:05:16
48   โรงเรียนบ้านโนนจิก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 กรกฎาคม 2564 09:52:43
49   โรงเรียนบ้านชำแระ(โรงเรียนวิถีพุทธ)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 12:30:23
50   โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 09:06:39


ทั้งหมด 2,520 รายการ 1 / 51
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th