คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
    กรุงเทพมหานคร (119)
    นนทบุรี (96)
    ปทุมธานี (164)
    สมุทรปราการ (162)
คณะสงฆ์ภาค 2 (669)
คณะสงฆ์ภาค 3 (730)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,029)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,319)
คณะสงฆ์ภาค 7 (923)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,614)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,660)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,545)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,462)
คณะสงฆ์ภาค 12 (808)
คณะสงฆ์ภาค 13 (761)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (840)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,034)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,528 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 29/06/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
451   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  12 มกราคม 2555 00:14:10
452   โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 16:00:00
453   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 10:35:39
454   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 11 มกราคม 2555 10:20:33
455   โรงเรียนวัดโสมนัส
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 10:19:15
456   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 10 มกราคม 2555 14:53:05
457   โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 10 มกราคม 2555 12:44:21
458   โรงเรียนโฆสิตสโมสร
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 10 มกราคม 2555 10:10:08
459   โรงเรียนวัดแพรกษา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 มกราคม 2555 18:09:55
460   โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 มกราคม 2555 08:39:20
461   โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 15:04:51
462   โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 14:07:51
463   โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  6 มกราคม 2555 13:04:04
464   โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 11:29:46
465   โรงเรียนวัดคันลัด
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 16:08:53
466   โรงเรียนบ้านคลองหลวง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 15:57:41
467   โรงเรียนปทุมวิไล
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  5 มกราคม 2555 15:08:33
468   โรงเรียนธัญบุรี
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  5 มกราคม 2555 12:00:39
469   โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 10:20:51
470   โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 16:54:06
471   โรงเรียนสวนอนันต์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2555 09:18:25
472   โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 3 มกราคม 2555 20:59:55
473   โรงเรียนคลองใหม่
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:01:00
474   โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:00:18
475   โรงเรียน พิบูลประชาบาล
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:54:22
476   โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:40:56
477   โรงเรียนบ้านบางจาก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:16:15
478   โรงเรียนสารวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 30 ธันวาคม 2554 11:11:28
479   โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 15:21:58
480   โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:46:00
481   โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:38:33
482   โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:12:19
483   โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:41:44
484   โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:21:04
485   โรงเรียนวัดฝาง
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:15:16
486   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 29 ธันวาคม 2554 13:11:41
487   โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:48:51
488   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:16:49
489   โรงเรียนวัดสวนส้ม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:46:45
490   โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม )
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 09:55:23
491   โรงเรียนหอวัง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  29 ธันวาคม 2554 09:35:56
492   โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 08:24:00
493   โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 21:05:23
494   โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 15:09:48
495   โรงเรียนเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  28 ธันวาคม 2554 15:04:22
496   โรงเรียนวัดบางไกรนอก
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 14:15:39
497   โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 12:53:54
498   โรงเรียนวัดบางโปรง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 28 ธันวาคม 2554 09:42:39
499   โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 ธันวาคม 2554 16:08:56
500   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  27 ธันวาคม 2554 15:56:03


ทั้งหมด 541 รายการ 10 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th