คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
    กรุงเทพมหานคร (118)
    นนทบุรี (94)
    ปทุมธานี (162)
    สมุทรปราการ (160)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (734)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,019)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,340)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,520)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,443)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (758)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (831)
คณะสงฆ์ภาค 16 (996)
คณะสงฆ์ภาค 17 (289)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,351 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 สิงหาคม 2564 13:01:06
2   โรงเรียนบ้านบึง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2564 12:25:00
3   ชุมชนวัดไก่เตี้ย
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:49:12
4   โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 1 มิถุนายน 2564 11:00:02
5   โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2564 09:48:21
6   ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 16 พฤษภาคม 2564 14:50:36
7   โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2564 11:30:57
8   โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 23 กันยายน 2563 10:58:17
9   รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2563 13:34:21
10   ศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 17:26:57
11   โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  15 กันยายน 2563 16:24:53
12   โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 15:55:58
13   โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 15:50:38
14   โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 13:02:13
15   โรงเรียนเทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 09:34:31
16   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 17:10:22
17   สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 16:32:06
18   โรงเรียนอุบลรัจนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สพม.  14 กันยายน 2563 12:05:02
19   มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 กันยายน 2563 17:37:30
20   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.  10 กันยายน 2563 13:21:33
21   โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  17 สิงหาคม 2563 19:23:28
22   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิ์ทองบน)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 สิงหาคม 2563 11:36:52
23   โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  13 สิงหาคม 2563 15:05:28
24   ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563 21:08:56
25   โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 9 มิถุนายน 2563 15:14:00
26   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  15 กันยายน 2562 11:58:57
27   โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 12 กันยายน 2562 01:41:26
28   วัดบัวหลวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 30 สิงหาคม 2562 16:00:46
29   ลิ้นจี่อุทิศ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2562 15:12:42
30   บุญคุ้มราษฎร์บํารุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 1 สิงหาคม 2562 11:35:04
31   โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  1 สิงหาคม 2562 10:02:42
32   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 กรกฎาคม 2562 10:28:45
33   คลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2562 15:14:33
34   โรงเรียนวัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  17 มิถุนายน 2562 10:50:07
35   มหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2562 21:53:41
36   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 17:53:39
37   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 16:11:21
38   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 15:46:18
39   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
40   โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
41   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
42   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  10 มิถุนายน 2562 17:07:13
43   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
44   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
45   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
46   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
47   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
48   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
49   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
50   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31


ทั้งหมด 534 รายการ 1 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th