วีดีโอโรงเรียน
 
ผลการดำเนินงานโรงเรียน?วิถี?พุทธ?โรงเรียน?มหา?ไชย?พิทยาคม?
https://youtu.be/KjETxWm4MAA
เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2564 | อ่าน 891
โดย โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

กิจกรรมshare shop champ โครงงานคุณธรรม2563 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู14)

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(เปิดดู21)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์ รร.ตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู21)

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งวันธรรมสวนะ

(เปิดดู19)

โครงงานคุณธรรม โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ

(เปิดดู15)

โครงงานคุณธรรมสวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยไว้ก่อน

(เปิดดู14)

โครงงานคุณธรรมห้องน้ำสะอาดปราศจากโรค โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู18)

กิจกรรมหนึ่งวันธรรมสวนะ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู19)

กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู12)

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี2564 ณ วัดดอนรัก (โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม)

(เปิดดู15)

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2563โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู11)

โครงงานคุณธรรม Time is of essence โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู13)

โครงงานคุณธรรมออนไลน์ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู11)

บรรยายธรรม ปี 2565

(เปิดดู24)

บรรยายธรรม ปี 2564

(เปิดดู27)

นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

(เปิดดู23)

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน

(เปิดดู83)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสารภัญญะ

(เปิดดู93)

แข่งขันโครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง

(เปิดดู101)

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม ระดับสามดาว

(เปิดดู360)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th