ข้อปฏิบัติ,สิ่งที่ต้องเตรียมและการเดินทาง

ข้อปฏิบัติ และสิ่งที่ต้องเตรียม
ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน และเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
รุ่นที่ ๑ – ๓
ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ข้อปฏิบัติ  
๑        ระหว่างการอบรมโทรศัพท์ ใช้ระบบสั่น
๒        การแต่งกายตลอดการประชุม  เสื้อขาว/กางเกงขายาวสีสุภาพ สวมใส่สบาย ในการทำกิจกรรม
๓        ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางโดยราคาประหยัด (ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องบินได้)
 
 
สิ่งที่ต้องนำมาส่งช่วงลงทะเบียน
๑.      รูปถ่ายหน้าตรง สี/ขาวดำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒  นิ้ว  จำนวน ๒ รูป (เขียนชื่อ –นามสกุล /รร. หลังภาพถ่าย)
๒.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ จำนวน 1 แผ่น   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๓.      ผลงานของโรงเรียนตนเองที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จ จำนวน ๑ โครงการ        
ไรท์ข้อมูลเป็น Microsoft Word ใส่แผ่น CD หรือ DVD (เพื่อประมวลผลส่ง สพฐ. ต่อไป)
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
๑.      ผ้าสำหรับเปลี่ยนอาบน้ำ/ของใช้ส่วนตัว
๒.      ยารักษาโรคประจำตัว
 
สถานที่
๑.      ห้องประชุม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔
๒.      ที่ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร  อาคารหอฉัน ชั้น ๑ โซน หน้าสำนักงานฝ่ายธรรมวิจัย
๓.      ที่พักพระสงฆ์  อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๓
๔.       ที่พักชาย อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๓
๕.       ที่พักหญิง อาคารหอฉัน ชั้น ๓
 
ติดต่อสอบถามที่ ผู้ประสานงานโครงการ
พระณรงค์เดช   อธิมุตฺโต
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๔๖ ๕๐๙๕ E-mail: stain2548@hotmail.com
เว็บไซด์ www.vitheebuddha.com

แผน การเดินทางโปรดดาวโหลด

http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=620&cat=I

เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2557 | อ่าน 3023
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3168
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4362
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6117
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 9791
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10505
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11011
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10542
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 9760
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 9663
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7944
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th