๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"

ขอเชิญชวนข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ ในพื้นที่กรุงเทพ สังกัด สพฐ. ประกอบด้วย สพป.กทม/
สพม.กทม. เขต ๑/ สพม.กทม. เขต ๒ สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงจ่ายค่าพาหนะให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือจนกว่ากว่าจะเต็มจำนวน
ซึ่งได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ ถนนรัชดาภิเษก กทม.
โดย สพฐ. จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม กำหนดการ และแบบตอบรับ ไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่านอีกครั้ง


สอบถามเพิ่มเติมที่ น.ส. วาสนา กรเกตุ 099 3593529 (เจ้าหน้าที่ สนก. สพฐ.)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (70.8 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (103.46 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (467.71 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (470.2 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (470.28 kb)

เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 | อ่าน 1877
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๒. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 21586
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 2088
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 321875
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 4012
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 2132
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 2781
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 3561
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 2840
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 2816
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 4166
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th