๔๓๕. ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม "ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอแสดงความยินดี!! สำหรับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม “ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” ภายใต้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 ค่ะ ขอให้คุณครูอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและดำเนินการ ดังนี้นะคะ
1. การเปลี่ยนแปลงวันอบรมจะเหลือรุ่นละ 1 วัน โดยรุ่นที่ 1 (ครูประถม) อบรมวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน  2566 และรุ่นที่ 2 (ครูมัธยม)
อบรมวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 ดังไฟล์กำหนดการที่แนบค่ะ
2. ขอให้คุณครูเปิดไฟล์รายชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อตรวจสอบว่าตนเองอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่ เมื่อถึงวันอบรม ขอให้คุณครูตั้งชื่อ USER
โดยใส่หมายเลขกลุ่มนำหน้าชื่อของตนเองด้วยนะคะ (ยกตัวอย่างเช่น 1จุฑามณี) ***ข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ จะมีการเช็คชื่อเข้าเรียน
หากคุณครูไม่เปลี่ยนชื่อตามที่กำหนดจะถือว่าคุณครูไม่ได้เข้าเรียนค่ะ
3. ขอให้คุณครูสแกน QR CODE เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ OPENCHATS ในการติดตามข่าวสารและแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ดังไฟล์ QR CODE ที่แนบ
4. สำหรับลิ้งค์การเข้าห้องซูม (ZOOM) จะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่มค่ะ
5. ตามที่ได้แจ้งว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฉะนั้นขอให้คุณครูเข้าเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค “ไม่ควรเรียนกับมือถือ”
และหากเป็นไปได้ขอให้เปิดกล้องตลอดเวลานะคะ ^^
6. เตรียมปากกาและสมุดบันทึกไว้ด้วยนะคะ (มีแบบฝึกหัดให้ทำเล็กๆน้อยๆค่ะ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (99.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (320.6 kb)

เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | อ่าน 20044
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๕. การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
13/06/2567
เปิดอ่าน 620
 
๔๕๔. ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๗
04/06/2567
เปิดอ่าน 2789
 
๔๕๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
07/05/2567
เปิดอ่าน 7169
 
๔๕๒.เกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22/03/2567
เปิดอ่าน 9580
 
๔๕๑. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบเอกสาร)
20/03/2567
เปิดอ่าน 168906
 
๔๕๐. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 32338
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 8954
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 8778
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 328939
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 12098
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th