การสอบชิงทุน วัฒน มุทิตาเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ดร.ธวัลรัตน์  ธีฆะพร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี เมืองช้าง และนางสาวปรีชยา  มาอินทร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสอบชิงทุน วัฒน มุทิตาเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โดยผลการสอบชิงทุนการศึกษา เป็นดังนี้
1. ด.ช.วงศกร  พันธุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบได้ลำดับที่ 3
2.ด.ช.ราชวัติ  ปรีชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบได้ลำดับที่ 2
3. ด.ช.ชนกนันท์  รักถนอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้ลำดับที่ 11

 

เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 599
เขียนโดย โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 2154
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 2063
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 2629
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 2948
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 3736
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 4955
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 4850
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 4736
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 5894
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 5737
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th