กิจกรรมวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านปรุบุุมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดยนายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูขา ณ สำนักสงฆ์บ้านปรุบุมะค่าสามัคคีธรรม โดย นำสวดมนต์ ถวายดอกไม้ธุปเทียน ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งสมาธิเจริญสติ เจริญปัญญา แผ่เมตตา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้น้อมนำหลักศาสนาพุทธไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

   
  เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2567 | เปิด 0 | โดย
   
 
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th