กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดพระนางสร้าง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดพระทอง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทำให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ และเวียนเทียน ณ วัดพระนางสร้าง
   
  เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
   
 
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th