กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 3  มีนาคม  2566  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่าน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยป่าน  ภาคเช้ากราบนมัสการพระอาจารย์เกรียงไกร  โฆสธมฺโม  ณ วัดผาสามยอด   ช่วงบ่าย ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ถวายทาน  เวียนเทียนที่วัดวุฒิสมานชัย  บ้านห้วยป่าน  ตำบลผาสามยอด  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย

   
  เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2566 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านห้วยป่าน
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th