เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
โรงเรียนวัดมังคลาราม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม เป็นประธานในพิธีและอ่านสาร “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมังคลาราม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันกับปัญหายาเสพติด ควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณี เดินขบวนรณรงค์ กิจกรรม “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ณ บริเวณชุมชุนโดยรอบโรงเรียนวัดมังคลาราม

เดินขบวนรอบๆชุมชนบริเวณโรงเรียน
   
  เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2565 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนวัดมังคลาราม
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th