กิจกรรมค่ายคุณธรรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ

จากการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๒๐ ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม หลักสูตร ยุวสาสมาธิ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ ใต้ถุนอาคารสีฟ้า โรงเรียนบ้านคลองครก อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่นักเรียน ซึ่งจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (2.04 mb)

เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2566 | อ่าน 126
โดย โรงเรียนบ้านคลองครก

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th