กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 นำโดยนางไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล2/2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1/4 ที่ผ่านการประเมินกิจกรรมห้องเรียน ?น่าเรียน น่าอยู่? ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรม The Star KlongSong ที่ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (132 kb)

เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2565 | อ่าน 109
โดย โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th