คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (730)
    ชัยนาท (170)
    ลพบุรี (242)
    สิงห์บุรี (101)
    อุทัยธานี (217)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,049)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,674)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,610)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,478)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,673 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ลพบุรี
สพม.สพม. ลพบุรี  19 มิถุนายน 2567 13:09:37
2   บ้านหนองหญ้าปล้อง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 7 มิถุนายน 2567 20:29:38
3   โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 7 มิถุนายน 2567 13:14:52
4   โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2567 15:42:14
5   บ้านไร่พัฒนา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 22 พฤษภาคม 2567 09:59:40
6   บ้านลำโป่งเพชร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 18 กรกฎาคม 2566 14:34:33
7   โรงเรียนบ้านดีลัง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 29 มิถุนายน 2566 09:06:03
8   โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2566 16:09:33
9   โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2565 19:58:05
10   โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2565 16:59:29
11   โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 มิถุนายน 2564 14:02:45
12   โรงเรียนวัดบ้านหนอง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 มิถุนายน 2564 16:48:09
13   โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2564 15:55:07
14   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 14 กันยายน 2563 15:29:57
15   วัดตลุกดู่(อุทิตเสมาประชาบำรุง)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 9 กันยายน 2563 12:41:35
16   โรงเรียนวัดหนองนา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
17   โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 11:05:34
18   โรงเรียนบ้านศรีเมือง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 09:50:52
19   โรงเรียนวัดโคกแจงฯ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 20 กรกฎาคม 2563 18:31:03
20   โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2563 08:34:59
21   บ้านทุ่งโพธิ์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 12 มิถุนายน 2562 11:04:07
22   วัดคลองงิ้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 พฤษภาคม 2562 15:14:39
23   โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
24   บ้านโคกกลาง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
25   โรงเรียนบ้านหนองไทร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
26   โรงเรียนบ้านคลอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
27   บ่อยางวิทยา
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  14 กันยายน 2561 17:32:50
28   โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 พฤษภาคม 2561 13:41:42
29   โรงเรียนบ้านเขารวก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 16 มิถุนายน 2560 10:25:42
30   โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2560 12:48:33
31   โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2560 11:25:19
32   โรงเรียนช่องสาริกา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2560 09:39:53
33   โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2560 11:43:05
34   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  12 มิถุนายน 2560 10:50:10
35   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2560 13:39:10
36   โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2560 15:24:16
37   โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 2 มิถุนายน 2560 09:41:19
38   โรงเรียนนิคมลำนารายณ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 29 พฤษภาคม 2560 11:03:18
39   โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรรม
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 พฤษภาคม 2560 14:35:00
40   โรงเรียนบ้านซับโศก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 26 พฤษภาคม 2560 11:03:50
41   โรงเรียนบ้านทุ่งตาเเก้ว
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2560 16:14:29
42   โรงเรียนวัดดงพิกุล
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2560 12:40:59
43   โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  12 กันยายน 2559 16:08:17
44   โรงเรียนวัดสะพานหิน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 24 สิงหาคม 2559 08:19:40
45   โรงเรียนบ้านท่าซุง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2559 16:41:24
46   โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 17 พฤษภาคม 2559 16:11:04
47   โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 10:04:26
48   โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 10:17:44
49   โรงเรียนวัดหัวตะพาน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2558 13:25:32
50   โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2558 11:04:21


ทั้งหมด 730 รายการ 1 / 15
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th