คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
    กรุงเทพมหานคร (119)
    นนทบุรี (96)
    ปทุมธานี (169)
    สมุทรปราการ (164)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,617 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 04/03/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 17:53:39
52   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 16:11:21
53   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 15:46:18
54   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
55   โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
56   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
57   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  10 มิถุนายน 2562 17:07:13
58   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
59   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
60   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
61   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
62   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
63   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
64   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
65   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
66   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
67   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
68   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
69   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
70   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
71   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
72   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
73   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
74   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
75   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 เมษายน 2562 13:24:17
76   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  5 เมษายน 2562 09:27:51
77   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
78   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
79   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
80   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
81   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
82   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  14 มิถุนายน 2561 11:30:05
83   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
84   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
85   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
86   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
87   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
88   โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
89   โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
90   โรงเรียนวัดสว่างภพ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
91   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
92   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ  29 มิถุนายน 2560 20:17:00
93   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
นนทบุรี
สพม.สพม. นนทบุรี  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
94   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
95   โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
96   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
97   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  2 มิถุนายน 2560 14:18:58
98   โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2560 14:38:14
99   โรงเรียนวัดโคก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
100   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09


ทั้งหมด 548 รายการ 2 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th