กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (542)
ภาคเหนือ (2,463)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,327)
ภาคกลาง (4,383)
ภาคตะวันออก (1,498)
ภาคตะวันตก (1,450)
ภาคใต้ (1,919)
    กระบี่ (60)
    ชุมพร (241)
    ตรัง (138)
    นครศรีธรรมราช (325)
    นราธิวาส (51)
    ปัตตานี (52)
    พังงา (21)
    พัทลุง (212)
    ภูเก็ต (22)
    ยะลา (44)
    ระนอง (54)
    สงขลา (214)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (436)

รวม 23,582 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1901   โรงเรียนวัดแจ้ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:58:03
1902   โรงเรียนบ้านบางด้วน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
1903   โรงเรียนวัดหานโพธิ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:22:57
1904   โรงเรียนวัดควนวิไล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:18:36
1905   โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
1906   โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 19:34:54
1907   โรงเรียนบ้านควนแหวง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:08:51
1908   โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:44:48
1909   โรงเรียนวัดสาริการาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:02:17
1910   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:29:21
1911   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:36:47
1912   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  21 ธันวาคม 2554 14:09:52
1913   โรงเรียนวัดปากปรน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:53:13
1914   โรงเรียนวัดปัณณาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:17:31
1915   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:15:32
1916   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:14:37
1917   โรงเรียนวัดดอนรวบ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:17:23
1918   โรงเรียนบ้านไสใน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 09:51:30
1919   โรงเรียนบ้านควนประ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 ธันวาคม 2554 23:03:22


ทั้งหมด 1,919 รายการ 39 / 39
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th