กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (547)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,365)
ภาคกลาง (4,365)
ภาคตะวันออก (1,504)
ภาคตะวันตก (1,449)
ภาคใต้ (1,950)
    กระบี่ (59)
    ชุมพร (242)
    ตรัง (140)
    นครศรีธรรมราช (352)
    นราธิวาส (50)
    ปัตตานี (51)
    พังงา (22)
    พัทลุง (214)
    ภูเก็ต (22)
    ยะลา (44)
    ระนอง (53)
    สงขลา (216)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (436)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 24/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1901   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:12:54
1902   โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:36:52
1903   โรงเรียนวัดตันติการามฯ
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต3 22 ธันวาคม 2554 21:34:27
1904   โรงเรียนวัดปลักปอม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:34:21
1905   โรงเรียนวัดอัมพาวาส
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:43:45
1906   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  22 ธันวาคม 2554 19:33:49
1907   โรงเรียนบ้านสะพานยูง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:06:49
1908   โรงเรียนบ้านนาโอน
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:36:23
1909   โรงเรียนอนุบาลระแงะ
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต3 22 ธันวาคม 2554 18:24:28
1910   โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 18:21:37
1911   โรงเรียนวัดท่าทอง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:19:17
1912   โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 17:13:59
1913   โรงเรียนบ้านสาคู
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:44:09
1914   โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  22 ธันวาคม 2554 15:41:41
1915   โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:32:20
1916   โรงเรียนวัดดอนชัย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:45:16
1917   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:44:05
1918   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:43:30
1919   โรงเรียนบ้านหาดงาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:42:42
1920   โรงเรียนบ้านไสตอ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:21:48
1921   โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  22 ธันวาคม 2554 14:08:30
1922   โรงเรียนบ้านดอนธูป
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:50:28
1923   โรงเรียนวัดคุณาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:23
1924   โรงเรียนวัดโพธิยาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:22:58
1925   โรงเรียนบ้านไสขาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:18:09
1926   โรงเรียนบ้านลำพิกุล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:17:43
1927   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:44:22
1928   โรงเรียนวัดหนองสมาน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:27:05
1929   โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:29:34
1930   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:17:16
1931   โรงเรียนไทรงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:17
1932   โรงเรียนวัดแจ้ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:58:03
1933   โรงเรียนบ้านบางด้วน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
1934   โรงเรียนวัดหานโพธิ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:22:57
1935   โรงเรียนวัดควนวิไล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:18:36
1936   โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
1937   โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 19:34:54
1938   โรงเรียนบ้านควนแหวง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:08:51
1939   โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:44:48
1940   โรงเรียนวัดสาริการาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:02:17
1941   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:29:21
1942   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:36:47
1943   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  21 ธันวาคม 2554 14:09:52
1944   โรงเรียนวัดปากปรน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:53:13
1945   โรงเรียนวัดปัณณาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:17:31
1946   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:15:32
1947   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:14:37
1948   โรงเรียนวัดดอนรวบ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:17:23
1949   โรงเรียนบ้านไสใน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 09:51:30
1950   โรงเรียนบ้านควนประ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 ธันวาคม 2554 23:03:22


ทั้งหมด 1,950 รายการ 39 / 39
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th