กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (548)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,372)
ภาคกลาง (4,366)
ภาคตะวันออก (1,504)
ภาคตะวันตก (1,449)
ภาคใต้ (1,953)
    กระบี่ (59)
    ชุมพร (242)
    ตรัง (140)
    นครศรีธรรมราช (353)
    นราธิวาส (50)
    ปัตตานี (51)
    พังงา (23)
    พัทลุง (214)
    ภูเก็ต (22)
    ยะลา (44)
    ระนอง (53)
    สงขลา (216)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (437)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1851   โรงเรียนบ้านเขาล้าน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:52:53
1852   โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:43:15
1853   โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:29:28
1854   โรงเรียนบ้านบาโหย
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:27:45
1855   โรงเรียนวัดปริก
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:21:23
1856   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:21:09
1857   โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:11:32
1858   โรงเรียนนิคมพัฒนา 7
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:10:53
1859   โรงเรียนบ้านทับช้าง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:05:39
1860   โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:05:21
1861   โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:57:01
1862   โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  23 ธันวาคม 2554 13:53:21
1863   โรงเรียนท่ามะปริง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:50:37
1864   โรงเรียนชะอวด
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 13:43:21
1865   โรงเรียนบ้านคลองเหนก
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:37:25
1866   โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
สงขลา
สพม.สพม. สงขลา สตูล  23 ธันวาคม 2554 13:34:29
1867   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  23 ธันวาคม 2554 13:31:10
1868   โรงเรียนวัดควนธานี
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:27:44
1869   โรงเรียนวัดควนเมา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:27:02
1870   โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
สตูล
สพม.สพม. สงขลา สตูล  23 ธันวาคม 2554 13:24:50
1871   โรงเรียนบ้านถ้ำลา
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:22:40
1872   โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:21:37
1873   โรงเรียนบ้านโคกตีเต
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:18:00
1874   โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:07:26
1875   โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:04:22
1876   โรงเรียนบ้านไร่พรุ
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:52:40
1877   โรงเรียนบ้านมะกอกใต้
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:49:42
1878   โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:41:38
1879   โรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:21:49
1880   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 12:02:36
1881   โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 11:55:25
1882   โรงเรียนบ้านบางหยี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:38:12
1883   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากา
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  23 ธันวาคม 2554 10:27:39
1884   โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:25:53
1885   โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:25:17
1886   โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  23 ธันวาคม 2554 10:24:07
1887   โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:13:13
1888   โรงเรียนเเม่ลานวิทยา
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  23 ธันวาคม 2554 10:09:24
1889   โรงเรียนวัดพ่วง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:48:03
1890   โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:43:58
1891   โรงเรียนบ้านคู
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:29:08
1892   โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:25:25
1893   โรงเรียนวัดบางดี
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:24:19
1894   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:23:28
1895   โรงเรียนวัดเกาะสวาด
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:22:32
1896   โรงเรียนชุมชนสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:26
1897   โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:23
1898   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:20:09
1899   โรงเรียนวัดกำแพง
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:02:29
1900   โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:57:51


ทั้งหมด 1,953 รายการ 38 / 40
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th