ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  15 มีนาคม 2560 09:40:41
102   โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
103   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
104   โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
105   โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆส
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 7 กันยายน 2559 10:11:41
106   โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 กันยายน 2559 09:38:04
107   โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 17:14:20
108   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  23 สิงหาคม 2559 12:16:15
109   โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2559 21:11:31
110   โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2559 13:58:52
111   โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 18 สิงหาคม 2559 10:37:07
112   โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2559 10:19:06
113   โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 14 สิงหาคม 2559 13:28:18
114   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 สิงหาคม 2559 13:53:57
115   โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 8 สิงหาคม 2559 13:16:46
116   โรงเรียนบ้านพะละ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 สิงหาคม 2559 13:19:52
117   โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 มิถุนายน 2559 16:04:32
118   โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:36:37
119   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:12:16
120   โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2559 13:21:10
121   โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:29:01
122   โรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสร
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 8 มิถุนายน 2559 15:29:29
123   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 7 มิถุนายน 2559 15:21:08
124   โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 มิถุนายน 2559 14:27:46
125   โรงเรียนวังหวายวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 มิถุนายน 2559 09:54:12
126   โรงเรียนวัดดอนยายหนู
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 7 มิถุนายน 2559 05:55:02
127   โรงเรียนบ้านน้ำมุด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2559 14:07:40
128   โรงเรียนวัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2559 14:54:11
129   โรงเรียนบ้านอ่างหิน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 พฤษภาคม 2559 12:08:44
130   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (จันทร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 17 พฤษภาคม 2559 15:03:50
131   โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 พฤษภาคม 2559 10:34:15
132   โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  15 พฤษภาคม 2559 10:32:11
133   โรงเรียนบ้านห้วยตลุง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 13 พฤษภาคม 2559 13:24:01
134   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  12 พฤษภาคม 2559 13:48:37
135   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  11 พฤษภาคม 2559 09:11:06
136   โรงเรียนช่องพรานวิทยา
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
137   โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  9 พฤษภาคม 2559 11:34:40
138   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  6 พฤษภาคม 2559 11:52:29
139   โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
140   โรงเรียนโพหัก
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
141   โรงเรียนวัดหนองเสือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53
142   โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 24 มกราคม 2555 17:46:06
143   โรงเรียนวัดท่าศาลาราม(เรือนบุญ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 24 มกราคม 2555 13:58:48
144   โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต1 16 กันยายน 2558 12:29:31
145   โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 19:46:59
146   โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 19:04:50
147   โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:59:47
148   โรงเรียนบ้านหนองหวาย (บ่อพลอย)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:55:24
149   โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 16:45:21
150   โรงเรียนบ้านวังตำลึง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 14 กันยายน 2558 20:19:31


ทั้งหมด 1,447 รายการ 3 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th