ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1401   โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 13:43:37
1402   โรงเรียนวัดโพพระในฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:42:14
1403   โรงเรียนบ้านหนองเข้
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 13:34:57
1404   โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:33:24
1405   โรงเรียนบ้านรางพยอม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 13:32:19
1406   โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:41
1407   โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:19:40
1408   โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 13:05:55
1409   โรงเรียนบ้านโคราช
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:58:46
1410   โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:38:28
1411   โรงเรียนบ้านพนมนาง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:35:01
1412   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 12:21:32
1413   โรงเรียนแม่สอด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:55:05
1414   โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:30:12
1415   โรงเรียนวัดหนองปลิง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:25:13
1416   โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:25:05
1417   โรงเรียนวัดหนองโรง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:22:45
1418   โรงเรียนบ้านหลังเขา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 11:19:45
1419   โรงเรียนวัดดอนแสลบ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:12:44
1420   โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:11:37
1421   วัดเบญพาด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:02:02
1422   โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:56:57
1423   โรงเรียนบ้านเขาศาลา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:55:00
1424   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:46:28
1425   โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:43:15
1426   โรงเรียนอรุณเมธา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:33:42
1427   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  22 ธันวาคม 2554 10:23:40
1428   โรงเรียนวัดหนองพันท้าว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:21:46
1429   โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:49:28
1430   โรงเรียนบ้านน้ำโจน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 09:47:22
1431   โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:32:58
1432   โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:28:50
1433   โรงเรียนบ้านวังปลาหมู
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 08:47:53
1434   โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 22:45:41
1435   โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:50:44
1436   โรงเรียนธงชัยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
สพม.สพม. ประจวบคีรีขันธ์  21 ธันวาคม 2554 21:14:45
1437   โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 18:23:03
1438   โรงเรียนบ้านพรหมณี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 16:49:50
1439   โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:52:01
1440   โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:09
1441   โรงเรียนวัดดงสัก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:10:36
1442   โรงเรียนบ้านห้วยบง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:58
1443   โรงเรียนบ้านโป่งกูป
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:25
1444   โรงเรียนบ้านบะลังกา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 13:26:29
1445   โรงเรียนวัดนาพระยา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:36:18
1446   โรงเรียนบ้านหนองขุย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:20:28
1447   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 11:28:14
1448   โรงเรียนบ้านหนองผือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 20 ธันวาคม 2554 13:49:28


ทั้งหมด 1,448 รายการ 29 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th