ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1351   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:13:05
1352   โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:05:42
1353   โรงเรียนบ้านหนองรี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 23 ธันวาคม 2554 12:45:01
1354   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 23 ธันวาคม 2554 12:44:08
1355   โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:29:17
1356   โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:20:05
1357   โรงเรียนบ้านคั่นกระได
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:42:53
1358   โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:42:37
1359   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:30:14
1360   โรงเรียนบ้านตลุงใต้
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:25:02
1361   โรงเรียนบ้านท่าเสลา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:20:26
1362   โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:47:23
1363   โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:43:47
1364   โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:32:07
1365   โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 23 ธันวาคม 2554 10:17:28
1366   โรงเรียนวัดกุญชรวชิรารามฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:46:31
1367   โรงเรียนบ้านวังลาน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:44:00
1368   โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:38:39
1369   โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ร
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:21:54
1370   โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 23 ธันวาคม 2554 09:10:14
1371   โรงเรียนบ้านหนองพลับฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:58:50
1372   โรงเรียนวัดถิ่นปุรา(เดชสมบูรณ์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:55:05
1373   โรงเรียนบ้านหนองตาเดช
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 23 ธันวาคม 2554 08:45:05
1374   วัดท่าเรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:44:50
1375   โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:15:32
1376   โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 23 ธันวาคม 2554 05:03:37
1377   โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:56:34
1378   โรงเรียนวัดทุ่งประดู่
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:40:02
1379   โรงเรียนบ้านหนองเค็ด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 20:53:23
1380   โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:37:07
1381   โรงเรียนบ้านเขามัน
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 19:38:17
1382   โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:29:07
1383   โรงเรียนบ้านไร่ใน
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:13:45
1384   โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 17:18:14
1385   โรงเรียนบ้านวังยาง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 16:29:03
1386   โรงเรียนบ้านรางสะเดา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 16:05:54
1387   โรงเรียนบ้านยางสูง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 16:00:06
1388   โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:56:18
1389   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:39:09
1390   โรงเรียนบ้านหนองมงคล
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:31:06
1391   โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:29:16
1392   โรงเรียนบ้านโป่งโก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:21:39
1393   โรงเรียนบ้านพุพลู
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:12:10
1394   โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:06:06
1395   โรงเรียนมิตรภาพที่34
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:00:25
1396   โรงเรียนวัดในกลาง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:56:08
1397   โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:39:54
1398   โรงเรียนวัดลัดฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:38:50
1399   โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:57:54
1400   โรงเรียนบ้านหนองแขม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:45:26


ทั้งหมด 1,449 รายการ 28 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th