ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
52   โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
53   โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
54   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
55   บ้านหนองขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
56   โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพช
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
57   โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุส
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
58   โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
59   บ้านท่ายาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
60   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาบ้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
61   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  11 มิถุนายน 2562 09:22:02
62   โรงเรียนบ้านหนองแขม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
63   มัธยมวัดดอนตูม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
64   โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
65   โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
66   โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
67   โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2561 08:33:59
68   โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
69   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กันยายน 2560 13:18:09
70   โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
71   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
72   โรงเรียนบ้านจะโปรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
73   บ้านแม่กลองน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
74   โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
75   บ้านร่มเกล้า 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
76   รวมไทยพัฒนา 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
77   บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
78   บ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
79   โรงเรียนบ้านเซอทะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24
80   บ้านแม่โพ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
81   บ้านแม่ออกผารู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
82   บ้านน้ำหอม
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
83   โรงเรียนบ้านอู่หู่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
84   โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
85   บ้านสามหมื่น
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31
86   บ้านแม่ตาว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:53:15
87   บ้านห้วยปลาหลด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:44:09
88   บ้านธงชัย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:36:11
89   บ้านแม่ตาวใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:26:58
90   บ้านแม่ปะเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:17:41
91   บ้านหัวฝาย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:05:41
92   บ้านท่าอาจ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:48:08
93   บ้านวังตะเคียน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:35:54
94   โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 มิถุนายน 2560 15:25:31
95   โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 16 มิถุนายน 2560 23:59:08
96   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 13 มิถุนายน 2560 18:18:46
97   โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  15 มีนาคม 2560 09:40:41
98   โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
99   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
100   โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16


ทั้งหมด 1,448 รายการ 2 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th