ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านท่ามะริด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:51
2   บ้านโพรงเข้
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:41
3   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาส
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 15:36:11
4   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาส
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:13:22
5   โรงเรียนบ้านต้นเกด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:51:06
6   โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:40
7   โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 09:26:35
8   โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:19
9   บ้านสองพี่น้องฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 16:04:02
10   โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:40
11   โรงเรียนบ้านมะขามโพรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46:24
12   โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:36:14
13   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:47
14   โรงเรียนบ้านหนองคอไก่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 12:52:10
15   โรงเรียนบ้านพุเข็ม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:03
16   บ้านน้ำทรัพย์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:03
17   โรงเรียนบ้านเขากระปุก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:36
18   โรงเรียนบ้านอ่างหิน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:27:39
19   โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:07
20   โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
ตาก
สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
21   โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
22   พัฒน์พงศ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
23   โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
24   โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทป
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
25   บ้านห้วยไคร้
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 20:26:49
26   โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
27   บ้านห้วยกวางจริง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
28   โรงเรียนบ้านบางเก่า
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
29   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
30   โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
31   วัดสมุทรธาราม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
32   วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
33   วัดสมุทรโคดม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
34   บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
35   บ้านอ่างศิลา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
36   โรงเรียนบ้านหนองประดู่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:32:20
37   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
38   บ้านท่าไม้รวก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
39   โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
ตาก
สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
40   โรงเรียนบ้านใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
41   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพ
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
42   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
43   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชว
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
44   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาร
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
45   หนองจอกวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
46   หนองหญ้าปล้องวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
47   โรงเรียนบางจานวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
48   โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจรา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
49   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
50   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36


ทั้งหมด 1,448 รายการ 1 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th