ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
สพม.สพม. ประจวบคีรีขันธ์  19 กุมภาพันธ์ 2567 20:00:36
2   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ
ตาก
สพม.สพม. ตาก  1 กรกฎาคม 2566 15:36:02
3   โมโกรวิทยาคม
ตาก
สพม.สพม. ตาก  30 มิถุนายน 2566 13:54:49
4   โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 มิถุนายน 2566 23:08:08
5   โรงเรียนบ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 28 มิถุนายน 2566 12:44:20
6   สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2566 11:00:00
7   โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
8   โรงเรียนบ้านอูมวาบ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
9   ประชาพัฒนา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
10   บ้านท่ามะริด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:51
11   บ้านโพรงเข้
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:41
12   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาส
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:13:22
13   โรงเรียนบ้านต้นเกด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:51:06
14   โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:40
15   โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 09:26:35
16   โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:19
17   บ้านสองพี่น้องฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 16:04:02
18   โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:40
19   โรงเรียนบ้านมะขามโพรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46:24
20   โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:36:14
21   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:47
22   โรงเรียนบ้านหนองคอไก่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 12:52:10
23   โรงเรียนบ้านพุเข็ม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:03
24   บ้านน้ำทรัพย์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:03
25   โรงเรียนบ้านเขากระปุก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:36
26   โรงเรียนบ้านอ่างหิน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:27:39
27   โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:07
28   โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
ตาก
สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
29   โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
30   พัฒน์พงศ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
31   โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
32   โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทป
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
33   โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
34   บ้านห้วยกวางจริง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
35   โรงเรียนบ้านบางเก่า
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
36   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
37   โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
38   วัดสมุทรธาราม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
39   วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
40   วัดสมุทรโคดม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
41   บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
42   บ้านอ่างศิลา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
43   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
44   บ้านท่าไม้รวก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
45   โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
ตาก
สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
46   โรงเรียนบ้านใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
47   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพ
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
48   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
49   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชว
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
50   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาร
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 10:46:24


ทั้งหมด 1,449 รายการ 1 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th