ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1401   โรงเรียนบ้านบางแสม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 17:11:06
1402   โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 17:03:16
1403   โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภา
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 16:49:11
1404   โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:46:49
1405   โรงเรียนบ้านคลองประทุน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 23 ธันวาคม 2554 16:37:42
1406   โรงเรียนบ้านวังใหม่
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 16:32:19
1407   โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:32:19
1408   โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:24:28
1409   โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:17:26
1410   โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:13:19
1411   โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:11:16
1412   โรงเรียนวัดประชาวาส
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 16:06:46
1413   โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:03:40
1414   โรงเรียนวัดดอนทอง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:03:11
1415   โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:01:55
1416   โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:53:44
1417   โรงเรียนวังศรีทอง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:51:53
1418   โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:48:49
1419   โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:41:18
1420   โรงเรียนวัดดอนท่านา
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:34:30
1421   โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:08:26
1422   โรงเรียนวัดหนองสังข์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:03:44
1423   โรงเรียนบ้านวังบูรพา
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:54:00
1424   โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:48:00
1425   โรงเรียนศรียานุสรณ์
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 14:47:40
1426   โรงเรียนวัดเขาฉลาก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:45:38
1427   โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:43:58
1428   โรงเรียนบ้านหินวง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:40:27
1429   โรงเรียนวัดลิรัญดอน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:39:08
1430   โรงเรียนบีกริม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:29:46
1431   โรงเรียนบ้านท่าเต้น
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:14:26
1432   โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 14:07:57
1433   โรงเรียนวัดกองดิน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:00:20
1434   โรงเรียนบ้านเขาดิน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:57:31
1435   โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:43:58
1436   โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:41:49
1437   โรงเรียนวัดท่าบุญมี
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:33:30
1438   โรงเรียนบ้านซับถาวร
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:23:29
1439   โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:19:22
1440   โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:03:27
1441   โรงเรียนวัดตโปทาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:49:56
1442   โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:28:47
1443   โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:13:46
1444   โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 11:57:49
1445   โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:54:22
1446   โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:43:52
1447   โรงเรียนประณีตวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 11:32:53
1448   โรงเรียนวัดห้วยยาง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:19:14
1449   โรงเรียนบ้านซับสิงโต
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:17:44
1450   โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:29:22


ทั้งหมด 1,508 รายการ 29 / 31
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th