กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (542)
ภาคเหนือ (2,463)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,327)
ภาคกลาง (4,383)
    กำแพงเพชร (375)
    ชัยนาท (173)
    นครนายก (69)
    นครปฐม (267)
    นครสวรรค์ (396)
    พระนครศรีอยุธยา (331)
    พิจิตร (264)
    พิษณุโลก (305)
    เพชรบูรณ์ (472)
    ลพบุรี (237)
    สมุทรสงคราม (75)
    สมุทรสาคร (114)
    สระบุรี (182)
    สิงห์บุรี (102)
    สุโขทัย (295)
    สุพรรณบุรี (355)
    อ่างทอง (155)
    อุทัยธานี (216)
ภาคตะวันออก (1,498)
ภาคตะวันตก (1,450)
ภาคใต้ (1,919)

รวม 23,582 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยชัน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
2   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์
นครนายก
สพม.  14 กุมภาพันธ์ 2566 16:32:15
3   โรงเรียนบ้านวังต่อราษฎร์อุทิศ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มกราคม 2566 10:16:48
4   โรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิ
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 15:10:28
5   โรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิ
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 15:06:09
6   โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 14:53:22
7   น้ำรินพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  3 มกราคม 2566 14:38:30
8   วังมะด่านพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  29 ธันวาคม 2565 19:28:15
9   โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 11:52:47
10   ดอนทองวิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 11:09:27
11   โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 07:38:19
12   โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
13   โรงเรียนวังทองพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
14   ฟ้าใสวิทยา
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 10 พฤศจิกายน 2565 11:01:31
15   โรงเรียนบ้านป่าเลา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
16   โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ปร
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2565 22:59:30
17   โรงเรียนบ้านตอรัง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
18   โรงเรียนวัดหนองมะคัง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 กันยายน 2565 14:06:28
19   โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 26 สิงหาคม 2565 13:04:02
20   โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุท
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:49:39
21   วัดเกาะ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 19 สิงหาคม 2565 16:08:44
22   โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 สิงหาคม 2565 09:54:14
23   โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 17 สิงหาคม 2565 13:15:02
24   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
พิจิตร
สพม.สพม. พิจิตร  15 สิงหาคม 2565 13:29:29
25   วัดวงฆ้อง (ราษฎณ์สุริยศึกษา)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 8 สิงหาคม 2565 20:33:38
26   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาคร
สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  8 สิงหาคม 2565 17:01:01
27   บ้านหนองขาม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 6 กรกฎาคม 2565 13:05:04
28   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 มิถุนายน 2565 15:26:40
29   วัดห้วยลำไย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2565 10:07:35
30   โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลา
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 23:15:58
31   โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 16:01:27
32   ลานตาเมือง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 มิถุนายน 2565 13:03:15
33   โรงเรียน​วัด​ศรี​กัลยา​นุสรณ์​
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 16:53:05
34   โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 23 มิถุนายน 2565 10:58:06
35   วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 มิถุนายน 2565 15:25:38
36   โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 มิถุนายน 2565 13:52:39
37   บ้านวังก้นหวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:00:21
38   บ้านเนินบ่อทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 15:43:24
39   โรงเรียนบ้านโพนทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 14:38:21
40   บ้านตะกุดภิบาล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:10:52
41   โรงเรียนวัดดอนคา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2565 12:46:53
42   โรงเรียนวัดถนน
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 16 มิถุนายน 2565 19:24:58
43   โรงเรียนบ้านลาดคื้อ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
44   โรงเรียนศึกษากุลบุตร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
45   โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  15 มิถุนายน 2565 09:16:25
46   โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:30:12
47   โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
48   สว่างอารมณ์วิทยามคม
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  14 มิถุนายน 2565 17:05:56
49   โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
50   โรงเรียนวัดวังวน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03


ทั้งหมด 4,383 รายการ 1 / 88
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th