กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (541)
ภาคเหนือ (2,463)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,328)
    กาฬสินธุ์ (547)
    ขอนแก่น (843)
    ชัยภูมิ (584)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,170)
    บึงกาฬ (185)
    บุรีรัมย์ (897)
    มหาสารคาม (584)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (383)
    ร้อยเอ็ด (675)
    เลย (404)
    ศรีสะเกษ (543)
    สกลนคร (635)
    สุรินทร์ (818)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุดรธานี (808)
    อุบลราชธานี (976)
ภาคกลาง (4,382)
ภาคตะวันออก (1,498)
ภาคตะวันตก (1,448)
ภาคใต้ (1,919)

รวม 23,579 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2566
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
11251   โรงเรียนบ้านเฉนียง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:39:52
11252   โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
11253   โรงเรียนบ้านนาสีนวล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:25:14
11254   โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
11255   โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 17:06:14
11256   โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:52:39
11257   โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:51:07
11258   โรงเรียนบ้านกุดไผ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:44
11259   โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:39
11260   โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:52:59
11261   โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:52:40
11262   โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:26
11263   โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:04
11264   โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:41:26
11265   โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:40:30
11266   โรงเรียนบ้านหาญ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:28:22
11267   โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:26:33
11268   โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:23:12
11269   โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:21:12
11270   โรงเรียนบ้านนากระแต้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:07:41
11271   โรงเรียนบ้านโคกศรี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:03:53
11272   โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:02:17
11273   โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:00:21
11274   โรงเรียนบ้านเมืองแก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:48:29
11275   โรงเรียนบ้านหินดาด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:43:48
11276   โรงเรียนบ้านบุ่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:38:31
11277   โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:47
11278   โรงเรียนบ้านโนนแดง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:26
11279   โรงเรียนเพียงหลวง 10
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:08
11280   โรงเรียนบ้านโพนงาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:22
11281   โรงเรียนบ้านน้อยทวย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:00
11282   บ้านห้วยหัน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:51:18
11283   โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุรา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:49:26
11284   โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:42:56
11285   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:37:42
11286   โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:37:39
11287   โรงเรียนวัดพุทโธวาท
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:32:58
11288   โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:29:56
11289   โรงเรียนด่านขุนทด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:26:12
11290   โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:20:10
11291   โรงเรียนบ้านกุดไผ่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:20:03
11292   โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:13:15
11293   โรงเรียนบ้านมาบกราด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:05:33
11294   โรงเรียนบ้านนาเข
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:53:20
11295   โรงเรียนบ้านนาผักหมน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:44:13
11296   โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:43:15
11297   โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 12:26:45
11298   โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 12:05:15
11299   โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 12:00:27
11300   โรงเรียนบ้านชัยมงคล
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:51:07


ทั้งหมด 11,328 รายการ 226 / 227
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th