กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (547)
ภาคเหนือ (2,439)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,364)
    กาฬสินธุ์ (550)
    ขอนแก่น (851)
    ชัยภูมิ (586)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,171)
    บึงกาฬ (187)
    บุรีรัมย์ (897)
    มหาสารคาม (583)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ร้อยเอ็ด (680)
    เลย (403)
    ศรีสะเกษ (549)
    สกลนคร (637)
    สุรินทร์ (819)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุดรธานี (807)
    อุบลราชธานี (984)
ภาคกลาง (4,363)
ภาคตะวันออก (1,511)
ภาคตะวันตก (1,447)
ภาคใต้ (1,957)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 03/12/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
11251   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:53:30
11252   โรงเรียนบ้านวังไฮ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:13
11253   โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:11
11254   โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
11255   โรงเรียนบ้านจะบู
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:48:41
11256   โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
11257   โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
11258   โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาส
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
11259   โรงเรียนบ้านน้ำเขียว
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:40:09
11260   โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
11261   โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:33:34
11262   โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:02
11263   โรงเรียนบ้านเมืองตะโก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:28:58
11264   โรงเรียนบ้านกอก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:28:33
11265   โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:26:52
11266   โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:22:33
11267   โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:19:17
11268   โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:17:30
11269   โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:15:56
11270   โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:08:30
11271   โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:54:48
11272   โรงเรียนบ้านชีวึก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 08:54:46
11273   โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 08:36:21
11274   โรงเรียนบ้านสกุล
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:18:48
11275   โรงเรียนบ้านหนองล่าม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 07:00:31
11276   โรงเรียนบ้านภูตะคาม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 22 ธันวาคม 2554 04:54:01
11277   โรงเรียนบ้านหนองตุ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 03:51:08
11278   โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดิ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:02:24
11279   โรงเรียนบ้านพรานอ้น
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 21 ธันวาคม 2554 22:48:34
11280   โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 21:48:12
11281   โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:14:39
11282   โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:18:51
11283   โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพร
ยโสธร
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  21 ธันวาคม 2554 20:13:55
11284   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ร้อยเอ็ด
สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  21 ธันวาคม 2554 19:29:34
11285   โรงเรียนบ้านหนองกา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 19:25:01
11286   โรงเรียนบ้านระเวียง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:40:52
11287   โรงเรียนบ้านเฉนียง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:39:52
11288   โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
11289   โรงเรียนบ้านนาสีนวล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:25:14
11290   โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
11291   โรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 17:06:14
11292   โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:52:39
11293   โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:51:07
11294   โรงเรียนบ้านกุดไผ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:44
11295   โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:39
11296   โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:52:59
11297   โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:52:40
11298   โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:26
11299   โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:04
11300   โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:41:26


ทั้งหมด 11,364 รายการ 226 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th