กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (542)
ภาคเหนือ (2,463)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,327)
    กาฬสินธุ์ (547)
    ขอนแก่น (843)
    ชัยภูมิ (584)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,170)
    บึงกาฬ (185)
    บุรีรัมย์ (897)
    มหาสารคาม (584)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (383)
    ร้อยเอ็ด (675)
    เลย (405)
    ศรีสะเกษ (542)
    สกลนคร (635)
    สุรินทร์ (818)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุดรธานี (808)
    อุบลราชธานี (975)
ภาคกลาง (4,383)
ภาคตะวันออก (1,498)
ภาคตะวันตก (1,450)
ภาคใต้ (1,919)

รวม 23,582 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  14 พฤศจิกายน 2565 22:19:07
52   โรงเรียนบ้านนาสีนวน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 ตุลาคม 2565 11:55:33
53   โรงเรียนบ้านหนองคอง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 3 ตุลาคม 2565 11:18:50
54   โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 30 กันยายน 2565 18:17:06
55   โรงเรียนบ้านด่าน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2565 17:40:37
56   โรงเรียนบ้านหนองอียอ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 16:45:08
57   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2565 14:10:37
58   โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 12:16:15
59   บ้านโคกม่วงชุม
หนองบัวลำภู
สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2565 08:36:15
60   โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2565 15:26:38
61   กุดจิกวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 14 กันยายน 2565 14:36:45
62   โรงเรียนบ้านหลุบคา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 14 กันยายน 2565 13:59:52
63   บ้านเหล่าโนนคูณ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 13 กันยายน 2565 15:17:43
64   บ้านปวนพุ
เลย
สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 13:17:38
65   โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
เลย
สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 12:38:57
66   โรงเรียนบ้านโนนยาง
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2565 09:20:20
67   โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2565 21:20:45
68   โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 12 กันยายน 2565 15:06:18
69   โรงเรียนบ้านคำสมิง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
70   โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
71   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
เลย
สพป.เลย เขต2 9 กันยายน 2565 10:51:18
72   โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2565 10:38:25
73   โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 21:55:02
74   บ้านหนองโสน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 8 กันยายน 2565 16:09:08
75   โรงเรียนบ้านสวนปอ
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 12:58:08
76   โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:33:42
77   โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่
เลย
สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:21:06
78   โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 16:31:40
79   โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:19:28
80   ชุมชนหนองหิน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:06:15
81   บ้านหนองขาม
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 13:17:25
82   โรงเรียนบ้านซำไฮ
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 12:16:50
83   โรงเรียนบ้านผาขาว
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:47:54
84   โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:40:15
85   บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:38:40
86   โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:35:15
87   โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:24:02
88   โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:10:39
89   บ้านโนนกกข่า
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:06:06
90   โรงเรียนบ้านน้ำค้อ
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:05:24
91   โรงเรียนบ้านนาแก
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:48:36
92   โรงเรียนบ้านโคกแฝก
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:46:48
93   บ้านโคกมน
เลย
สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:21:26
94   โรงเรียนบ้านสระคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 กันยายน 2565 10:33:23
95   บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 1 กันยายน 2565 13:39:32
96   โรงเรียนบ้านม่วงโคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 1 กันยายน 2565 09:40:55
97   บ้านนาชุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2565 12:32:57
98   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 26 สิงหาคม 2565 12:53:04
99   บ้านหลุ่งตะเคียน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 25 สิงหาคม 2565 10:43:05
100   โรงเรียนบ้านแก้งโตน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 สิงหาคม 2565 14:50:20


ทั้งหมด 11,327 รายการ 2 / 227
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th