ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2451   โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:25:08
2452   โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชาน
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:50
2453   โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  21 ธันวาคม 2554 13:58:56
2454   โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:27:00
2455   โรงเรียนบ้านสาแพะ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:16:59
2456   โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:09:48
2457   โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 12:21:09
2458   โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 11:25:52
2459   โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 11:23:43
2460   โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:06:13
2461   โรงเรียนบ้านสบคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 10:14:14
2462   โรงเรียนบ้านหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 21 ธันวาคม 2554 09:03:44
2463   โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 20 ธันวาคม 2554 13:26:34


ทั้งหมด 2,463 รายการ 50 / 50
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th