ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านห้วยฮ่อม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
2   โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
3   น้ำริดวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 21:12:41
4   โรงเรียนฟากท่าวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 18:43:03
5   โรงเรียนลับแลพิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  20 ธันวาคม 2565 10:35:00
6   โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 15:30:22
7   โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 13:56:01
8   สามัคคีพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
9   โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธร
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
10   โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
11   โรงเรียนบ้านป่าแดด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
12   อนุบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
13   บ้านหนองแว่น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
14   โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
15   โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
16   บ้านสบรวก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
17   โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
18   บ้านค้างใจ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
19   โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 มิถุนายน 2565 09:35:39
20   บ้านป่ากะพี้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
21   โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
22   บ้านเปา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
23   บ้านท่าเดื่อ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
24   โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
25   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
26   โรงเรียนบ้านห้วยบง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
27   โรงเรียนบ้านห้วยปิง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
28   โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
29   โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
30   บ้านปางไฮ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
31   โรงเรียนบ้านน้ำลัด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
32   โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม
เชียงใหม่
สพม.สพม. เชียงใหม่  6 มิถุนายน 2565 15:55:46
33   โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 พฤษภาคม 2565 08:30:49
34   โรงเรียนบ้านชำตก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:35:28
35   บ้านขุนกลาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 23 พฤษภาคม 2565 11:02:18
36   บ้านแม่ลาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
37   บ้านน้ำสอด
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
38   บ้านสะเกิน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
39   บ้านปงสนุก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04
40   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 มีนาคม 2565 09:28:51
41   โรงเรียนบ้านหาดทับยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
42   โรงเรียนบ้านผักเฮือก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
43   บ้านใหม่
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
44   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
45   โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
46   โรงเรียนบ้านก้อ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04
47   โรงเรียนบ้านตอง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 11:00:13
48   โรงเรียนบ้านเรือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 15:10:12
49   โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
50   โรงเรียนบ้านถืมตอง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43


ทั้งหมด 2,457 รายการ 1 / 50
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th