ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานร
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 12 มิถุนายน 2567 10:15:35
2   โรงเรียนพนาสวรรค์
น่าน
สพป.น่าน เขต2 11 มิถุนายน 2567 12:12:29
3   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2567 11:18:12
4   โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 มิถุนายน 2567 14:26:25
5   ชุมชนศิลาแลง
น่าน
สพป.น่าน เขต2 10 มิถุนายน 2567 14:10:04
6   โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 มิถุนายน 2567 14:08:18
7   โรงเรียนบ้านบนนา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 10 มิถุนายน 2567 09:25:38
8   โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 18 พฤษภาคม 2567 15:25:50
9   บ้านแม่บอน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
10   โรงเรียนบ้านน้ำพิ
น่าน
สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
11   โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03
12   บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
13   บ้านห้วยฮ่อม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
14   โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
15   น้ำริดวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 21:12:41
16   โรงเรียนฟากท่าวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 18:43:03
17   โรงเรียนลับแลพิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  20 ธันวาคม 2565 10:35:00
18   โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 15:30:22
19   โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 13:56:01
20   สามัคคีพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
21   โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธร
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
22   โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
23   โรงเรียนบ้านป่าแดด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
24   อนุบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
25   บ้านหนองแว่น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
26   โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
27   โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
28   บ้านสบรวก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
29   โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
30   บ้านค้างใจ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
31   บ้านป่ากะพี้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
32   โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
33   บ้านเปา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
34   บ้านท่าเดื่อ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
35   โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
36   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
37   โรงเรียนบ้านห้วยบง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
38   โรงเรียนบ้านห้วยปิง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
39   โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
40   โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
41   บ้านปางไฮ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
42   โรงเรียนบ้านน้ำลัด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
43   โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม
เชียงใหม่
สพม.สพม. เชียงใหม่  6 มิถุนายน 2565 15:55:46
44   โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 พฤษภาคม 2565 08:30:49
45   โรงเรียนบ้านชำตก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:35:28
46   บ้านขุนกลาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 23 พฤษภาคม 2565 11:02:18
47   บ้านแม่ลาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
48   บ้านน้ำสอด
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
49   บ้านสะเกิน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
50   บ้านปงสนุก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04


ทั้งหมด 2,440 รายการ 1 / 49
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th