ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
102   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2559 14:50:33
103   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 กันยายน 2559 13:31:25
104   โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
105   โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวั
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:53:31
106   โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิท
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 08:49:01
107   โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุท
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 13:13:37
108   โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 12:39:36
109   โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 15:39:07
110   โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาคร
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 14:57:08
111   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 13:42:17
112   โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 10:24:13
113   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2559 16:06:11
114   โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2559 14:48:41
115   โรงเรียนธัญรัตน์
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  4 มิถุนายน 2559 10:47:56
116   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  1 มิถุนายน 2559 16:34:47
117   โรงเรียนวัดลากค้อน
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 31 พฤษภาคม 2559 14:53:27
118   โรงเรียนวัดบางบ่อ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 31 พฤษภาคม 2559 09:21:11
119   โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 พฤษภาคม 2559 15:06:17
120   โรงเรียนวัดอินทาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  27 พฤษภาคม 2559 15:31:04
121   โรงเรียนวัดเชิงเลน
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 15:35:54
122   โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์รา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 23 พฤษภาคม 2559 13:58:29
123   โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 16:47:37
124   โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 16 พฤษภาคม 2559 09:51:24
125   โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 พฤษภาคม 2559 13:40:54
126   โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้า
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2559 11:32:37
127   วัดไพร่ฟ้า
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 14:59:10
128   โรงเรียนวัดบัวขวัญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 12:09:48
129   โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 19:47:54
130   โรงเรียนวัดสะแก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 13:01:18
131   โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2559 11:03:10
132   โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 4 พฤษภาคม 2559 11:46:23
133   โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
134   โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 16:26:48
135   โรงเรียนวัดอินทร์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
136   โรงเรียนวัดตะวันเรือง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
137   โรงเรียนวัดผลาหาร
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
138   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินท
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 11:40:56
139   โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
140   โรงเรียนคลองกันยา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 10:30:25
141   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 10:26:05
142   โรงเรียนคลองหลุมลึก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 กันยายน 2558 11:39:09
143   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 กันยายน 2558 09:56:52
144   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2558 10:09:44
145   โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 8 กันยายน 2558 09:44:49
146   โรงเรียนคลองลาดช้าง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 7 กันยายน 2558 19:01:15
147   โรงเรียนวัดเชิงท่า(ปทุมธานี)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 4 กันยายน 2558 11:08:34
148   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  4 กันยายน 2558 10:21:35
149   โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 31 สิงหาคม 2558 09:56:43
150   โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุป
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 15:59:50


ทั้งหมด 547 รายการ 3 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th