โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
52   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
53   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
54   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
55   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
56   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
57   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
58   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
59   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
60   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
61   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
62   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
63   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
64   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
65   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
66   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
67   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
68   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 เมษายน 2562 13:24:17
69   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  5 เมษายน 2562 09:27:51
70   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
71   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
72   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
73   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
74   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
75   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  14 มิถุนายน 2561 11:30:05
76   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
77   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
78   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิท
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
79   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
80   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
81   โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
82   โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
83   โรงเรียนวัดสว่างภพ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
84   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
85   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2560 20:17:00
86   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
นนทบุรี
สพม.สพม. นนทบุรี  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
87   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
88   โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
89   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
90   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเข
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  2 มิถุนายน 2560 14:18:58
91   โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2560 14:38:14
92   โรงเรียนวัดโคก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
93   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09
94   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2560 12:58:44
95   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
96   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2559 14:50:33
97   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 กันยายน 2559 13:31:25
98   โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
99   โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวั
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:53:31
100   โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิท
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 08:49:01


ทั้งหมด 541 รายการ 2 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th