ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 16:11:21
52   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 15:46:18
53   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
54   โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
55   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
56   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  10 มิถุนายน 2562 17:07:13
57   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
58   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
59   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
60   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
61   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
62   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
63   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
64   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
65   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
66   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
67   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
68   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
69   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
70   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
71   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
72   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
73   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
74   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 เมษายน 2562 13:24:17
75   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  5 เมษายน 2562 09:27:51
76   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
77   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
78   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
79   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
80   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
81   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  14 มิถุนายน 2561 11:30:05
82   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
83   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
84   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิท
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
85   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
86   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
87   โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
88   โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
89   โรงเรียนวัดสว่างภพ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
90   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
91   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ  29 มิถุนายน 2560 20:17:00
92   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
นนทบุรี
สพม.สพม. นนทบุรี  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
93   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
94   โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
95   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
96   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเข
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  2 มิถุนายน 2560 14:18:58
97   โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2560 14:38:14
98   โรงเรียนวัดโคก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
99   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09
100   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2560 12:58:44


ทั้งหมด 547 รายการ 2 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th