ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
451   โรงเรียนวัดนาคปรก
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 15 มกราคม 2555 13:35:10
452   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรั
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 14 มกราคม 2555 21:52:19
453   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2555 12:48:01
454   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัด
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มกราคม 2555 17:10:54
455   โรงเรียนวัดอมรินทราราม
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มกราคม 2555 13:37:53
456   โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 12 มกราคม 2555 11:13:54
457   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  12 มกราคม 2555 00:14:10
458   โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาว
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 16:00:00
459   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 10:35:39
460   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 11 มกราคม 2555 10:20:33
461   โรงเรียนวัดโสมนัส
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 11 มกราคม 2555 10:19:15
462   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 10 มกราคม 2555 14:53:05
463   โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 10 มกราคม 2555 12:44:21
464   โรงเรียนโฆสิตสโมสร
กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 10 มกราคม 2555 10:10:08
465   โรงเรียนวัดแพรกษา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 มกราคม 2555 18:09:55
466   โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 มกราคม 2555 08:39:20
467   โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 15:04:51
468   โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 14:07:51
469   โรงเรียนบัวแก้วเกษร
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  6 มกราคม 2555 13:04:04
470   โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 6 มกราคม 2555 11:29:46
471   โรงเรียนวัดคันลัด
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 16:08:53
472   โรงเรียนบ้านคลองหลวง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 15:57:41
473   โรงเรียนปทุมวิไล
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  5 มกราคม 2555 15:08:33
474   โรงเรียนธัญบุรี
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  5 มกราคม 2555 12:00:39
475   โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 5 มกราคม 2555 10:20:51
476   โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 16:54:06
477   โรงเรียนสวนอนันต์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 4 มกราคม 2555 09:18:25
478   โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 3 มกราคม 2555 20:59:55
479   โรงเรียนคลองใหม่
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:01:00
480   โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:00:18
481   โรงเรียน พิบูลประชาบาล
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:54:22
482   โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:40:56
483   โรงเรียนบ้านบางจาก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:16:15
484   โรงเรียนสารวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 30 ธันวาคม 2554 11:11:28
485   โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 15:21:58
486   โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:46:00
487   โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:38:33
488   โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 14:12:19
489   โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:41:44
490   โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:21:04
491   โรงเรียนวัดฝาง
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 13:15:16
492   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 29 ธันวาคม 2554 13:11:41
493   โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:48:51
494   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบส
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 12:16:49
495   โรงเรียนวัดสวนส้ม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 29 ธันวาคม 2554 10:46:45
496   โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงครา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 09:55:23
497   โรงเรียนหอวัง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  29 ธันวาคม 2554 09:35:56
498   โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 08:24:00
499   โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 21:05:23
500   โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 28 ธันวาคม 2554 15:09:48


ทั้งหมด 547 รายการ 10 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th