โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,663
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
79
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
215
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
243
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565
130
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 พ.ศ. 2566
72
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,663
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 11:00:02
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1601  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1602  โรงเรียนบ้านหนองกา สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1603  โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1604  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1605  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1606  โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1607  โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1608  โรงเรียนวัดบ้านพระ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1609  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1610  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1611  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1612  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1613  โรงเรียนวัดบางน้ำวน สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1614  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1615  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1616  โรงเรียนคงคาราม สพม.สพม. เพชรบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1617  โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1618  โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.สพม. เพชรบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1619  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1620  โรงเรียนวัดในกลาง สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1621  โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1622  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1623  โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1624  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1625  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1626  โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1627  โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1628  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1629  โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1630  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1631  โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1632  โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม.สพม. นราธิวาส  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1633  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1634  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1635  โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1636  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.สพม. สมุทรปราการ  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1637  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1638  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1639  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1640  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1641  โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1642  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1643  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1644  โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1645  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1646  โรงเรียนวัดหนองมะขาม สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1647  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1648  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.สพม. หนองคาย  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1649  โรงเรียนบ้านสงาว สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1650  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1651  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.สพม. เลย หนองบัวลำภู  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1652  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1653  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1654  โรงเรียนชายเขาวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1655  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1656  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1657  อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1658  โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1659  โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1660  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1661  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1662  โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม.สพม. กาฬสินธุ์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1663  โรงเรียนบ้านโคกสวาง สพป.บึงกาฬ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553


ทั้งหมด 1,663 รายการ 17 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th