ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพม.  17 สิงหาคม 2566 12:22:36
2  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม.  3 สิงหาคม 2566 09:24:44
3  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต2 19 กรกฎาคม 2566 12:46:51
4  บ้านลำโป่งเพชร สพป.ลพบุรี เขต2 18 กรกฎาคม 2566 14:34:33
5  บ้านแม่บอน สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
6  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ สพป.พังงา เขต1 10 กรกฎาคม 2566 21:40:00
7  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน (นครพนม) สพป.นครพนม เขต2 10 กรกฎาคม 2566 09:22:14
8  โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.  6 กรกฎาคม 2566 14:07:02
9  โรงเรียนบ้านน้ำพิ สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
10  โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กรกฎาคม 2566 11:21:38
11  วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก เขต1 4 กรกฎาคม 2566 10:25:32
12  ไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) สพป.นครนายก เขต1 3 กรกฎาคม 2566 13:22:08
13  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต1 3 กรกฎาคม 2566 10:59:47
14  โรงเรียนวัดควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 3 กรกฎาคม 2566 09:21:45
15  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต2 1 กรกฎาคม 2566 17:46:22
16  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม.  1 กรกฎาคม 2566 15:36:02
17  โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม.  1 กรกฎาคม 2566 11:47:30
18  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 1 กรกฎาคม 2566 09:57:03
19  พูลเจริญวิทยาคม สพม.  30 มิถุนายน 2566 22:44:42
20  โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 21:47:47
21  โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก เขต1 30 มิถุนายน 2566 21:41:17
22  วัดคงคาเจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 17:54:30
23  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป.ขอนแก่น เขต4 30 มิถุนายน 2566 17:48:08
24  บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต2 30 มิถุนายน 2566 16:11:06
25  โมโกรวิทยาคม สพม.  30 มิถุนายน 2566 13:54:49
26  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 13:12:11
27  โรงเรียนบ้านขะยูง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2566 13:10:06
28  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม.  30 มิถุนายน 2566 11:22:11
29  โรงเรียนวัดหาดสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 11:11:23
30  บ้านคอกวัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 30 มิถุนายน 2566 10:31:12
31  โรงเรียนสุราษธานี สพม.  30 มิถุนายน 2566 08:49:01
32  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 08:31:48
33  โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 มิถุนายน 2566 23:08:08
34  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ เขต1 29 มิถุนายน 2566 20:31:23
35  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ สพป.เลย เขต2 29 มิถุนายน 2566 19:32:54
36  โรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลราษฎร์บำรุง) สพป.อ่างทอง เขต1 29 มิถุนายน 2566 16:21:25
37  ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2566 16:12:49
38  โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2566 15:43:34
39  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม.  29 มิถุนายน 2566 15:37:29
40  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2566 12:57:48
41  บ้านกงพาน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 มิถุนายน 2566 11:32:17
42  วัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก เขต1 29 มิถุนายน 2566 10:25:35
43  โรงเรียนบ้านดีลัง สพป.ลพบุรี เขต2 29 มิถุนายน 2566 09:06:03
44  วัดนาหินลาด สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 16:09:01
45  วัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2566 15:38:32
46  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 14:11:44
47  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต2 28 มิถุนายน 2566 12:44:20
48  บ้านคลอง 31 สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 12:27:26
49  บ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต1 28 มิถุนายน 2566 11:23:58
50  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2566 11:05:15
51  โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป.พิษณุโลก เขต1 27 มิถุนายน 2566 23:05:34
52  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก เขต1 27 มิถุนายน 2566 21:03:30
53  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป.สกลนคร เขต1 27 มิถุนายน 2566 16:10:11
54  โรงเรียนบ้านโคก สพป.ศรีสะเกษ เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:14:06
55  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:01:43
56  บ้านนาลึก สพป.สงขลา เขต2 27 มิถุนายน 2566 14:23:02
57  โรงเรียนบ้านบางลึก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 27 มิถุนายน 2566 14:19:40
58  สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2566 11:00:00
59  โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2566 09:36:27
60  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 26 มิถุนายน 2566 19:36:39
61  โรงเรียนบ้านหัวคู สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 26 มิถุนายน 2566 14:04:03
62  บ้านตาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต2 26 มิถุนายน 2566 10:32:47
63  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 23 มิถุนายน 2566 14:58:40
64  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03
65  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป.ระยอง เขต1 22 มิถุนายน 2566 11:53:36
66  โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต5 22 มิถุนายน 2566 11:20:58
67  บ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2566 11:16:23
68  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม.  22 มิถุนายน 2566 11:03:41
69  โรงเรียนมหาราช ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2566 09:25:54
70  โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.  22 มิถุนายน 2566 08:34:15
71  โรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต5 21 มิถุนายน 2566 16:18:43
72  บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
73  วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 21 มิถุนายน 2566 13:06:57
74  โรงเรียนบ้านปลายราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:25:11
75  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:06:57
76  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2566 09:05:18
77  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2566 17:05:21
78  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2566 15:29:38
79  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2566 15:04:07
80  โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2566 14:29:52
81  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม.  20 มิถุนายน 2566 12:07:59
82  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2566 11:47:03
83  บ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 มิถุนายน 2566 11:23:34
84  หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2566 09:59:41
85  บ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2566 20:04:02
86  บ้านห้วยผักขะ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:28:36
87  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.ตรัง เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:17:25
88  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 10:58:21
89  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สพป.พัทลุง เขต2 19 มิถุนายน 2566 10:28:52
90  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2566 16:09:33
91  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
92  โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 มิถุนายน 2566 15:08:53
93  โรงเรียนวัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 มิถุนายน 2566 14:42:13
94  โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
95  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
96  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม.  15 มิถุนายน 2566 15:54:28
97  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2566 14:46:44
98  โรงเรียนบ้านใสถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:59:28
99  โรงเรียนวัดเถลิงกิิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:27:37
100  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2566 13:07:46


ทั้งหมด 228 รายการ 1 / 3
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th