ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป.ขอนแก่น เขต4 27 ธันวาคม 2564 19:10:55
2  โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
3  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 ธันวาคม 2564 15:21:28
4  โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
5  บ้านใหม่ สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
6  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
7  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
8  โรงเรียนบ้านก้อ สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04
9  โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 11:00:13
10  โรงเรียนบ้านเรือง สพป.น่าน เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 15:10:12
11  วัดชลธาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 11:31:36
12  อนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต1 22 ตุลาคม 2564 14:15:29
13  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่วง) สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
14  โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
15  โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43
16  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 ตุลาคม 2564 14:44:31
17  บ้านม่วงเนิ้ง สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:49:40
18  บ้านอ่ายนาผา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:28:17
19  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป.สุรินทร์ เขต2 1 ตุลาคม 2564 11:21:29
20  โรงเรียนบ้านพะเยา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 10:27:30
21  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 14:25:52
22  บ้านน้ำตวง สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 13:34:47
23  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
24  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
25  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
26  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 13:37:10
27  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 11:03:26
28  โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 10:29:28
29  โรงเรียนบ้านเชียงของ สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10
30  บ้านเป้า สพป.น่าน เขต1 14 กันยายน 2564 13:42:54
31  บ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต2 13 กันยายน 2564 12:36:37
32  บ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
33  โรงเรียนบ้านนาผา สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 14:00:56
34  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม.  10 กันยายน 2564 13:53:08
35  บ้านหนองคูขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:37:41
36  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2564 12:35:04
37  บ้านหนองคูขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
38  บ้านเชิงดอย สพป.สกลนคร เขต1 10 กันยายน 2564 12:00:20
39  บ้านม่วงใหม่ น้ำลัดสบแก่น(เรียนรวม) สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 10:58:16
40  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 16:00:07
41  โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 14:13:14
42  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านพี้ใต้) สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 13:03:02
43  โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 11:25:22
44  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป.น่าน เขต1 7 กันยายน 2564 12:54:40
45  โรงเรียนบ้านแขว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
46  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 10:36:23
47  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป.น่าน เขต1 3 กันยายน 2564 14:40:28
48  โรงเรียนบ้านพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
49  บ้านขุนฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2564 13:47:03
50  โรงเรียนบ้านโคกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
51  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
52  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 15:18:16
53  โรงเรียนกลางคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 กันยายน 2564 11:30:11
54  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 11:03:30
55  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
56  โรงเรียนบ้านประคำ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 10:15:34
57  โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 20:51:23
58  วัดบ้านหนองหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:05:58
59  โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:50:22
60  ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:42:57
61  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:37:08
62  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:15:38
63  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:35:49
64  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:02:00
65  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:49:04
66  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:19:29
67  โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:07:57
68  บ้านตะคร้อโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 11:59:34
69  โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:19:38
70  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
71  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
72  โรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
73  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
74  บ้านตาดม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
75  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20
76  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:29:26
77  บ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:50:14
78  โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:49:02
79  วัดภูนก สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
80  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:45:47
81  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:37:32
82  โรงเรียนบ้านตะเภา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:07:51
83  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 11:21:29
84  โรงเรียนบ้านโพงกอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:25:54
85  โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:00:09
86  โรงเรียนบ้านเขวิก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 07:30:28
87  บ้านโซกม่วง สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 21:55:28
88  โรงเรียนนิคม1 สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 21:05:53
89  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 17:11:56
90  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 16:01:15
91  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:52:03
92  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:47:14
93  บ้านโคกเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:39:41
94  โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด เขต1 30 สิงหาคม 2564 15:16:25
95  โรงเรียนบ้านปางหลวง สพป.เชียงราย เขต2 30 สิงหาคม 2564 14:18:32
96  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 13:57:01
97  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:30:07
98  โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:08:19
99  โรงเรียนบ้านติ้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:06:57
100  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:28:49


ทั้งหมด 467 รายการ 1 / 5
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th