ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต1 16 กันยายน 2558 15:21:18
2  โรงเรียนบ้านนาโนน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 16 กันยายน 2558 15:18:53
3  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม.  16 กันยายน 2558 14:45:08
4  โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต1 16 กันยายน 2558 14:15:00
5  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต2 16 กันยายน 2558 13:18:03
6  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สพป.ตาก เขต1 16 กันยายน 2558 12:29:31
7  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สพม.  16 กันยายน 2558 11:27:39
8  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.  16 กันยายน 2558 10:57:22
9  โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม.  16 กันยายน 2558 10:41:05
10  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กันยายน 2558 10:19:55
11  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:17:40
12  โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:04:34
13  โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 16 กันยายน 2558 09:43:13
14  โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 กันยายน 2558 08:27:30
15  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 16 กันยายน 2558 05:59:35
16  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต1 16 กันยายน 2558 05:07:08
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 23:27:30
18  โรงเรียนบ้านสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 23:23:36
19  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 21:18:39
20  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 15 กันยายน 2558 20:48:11
21  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 20:33:16
22  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 20:05:41
23  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 19:46:59
24  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 19:45:16
25  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 19:15:11
26  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 19:04:50
27  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:59:47
28  โรงเรียนบ้านหนองหวาย (บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:55:24
29  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2558 18:09:04
30  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.  15 กันยายน 2558 18:08:26
31  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 18:07:09
32  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 17:03:40
33  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 16:49:37
34  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.  15 กันยายน 2558 16:45:25
35  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 16:45:21
36  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 กันยายน 2558 16:36:31
37  โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.  15 กันยายน 2558 16:32:02
38  โรงเรียนสามชัย สพม.  15 กันยายน 2558 16:12:16
39  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2558 16:08:37
40  โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 16:06:13
41  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 16:05:01
42  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 15:37:24
43  โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:25:15
44  โรงเรียนหนองปิงโปง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 15:21:03
45  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 15:05:15
46  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:04:02
47  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:56:03
48  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2558 14:50:03
49  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:41:45
50  โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กันยายน 2558 14:37:47
51  โรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 14:30:14
52  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 14:26:42
53  โรงเรียนบ้านผือ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:23:16
54  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.  15 กันยายน 2558 14:13:47
55  โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
56  โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม.  15 กันยายน 2558 14:04:52
57  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:56:21
58  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 13:54:43
59  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2558 13:54:26
60  โรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
61  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:47:10
62  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 13:44:49
63  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 13:35:59
64  โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลลอนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต3 15 กันยายน 2558 13:29:00
65  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2558 13:25:43
66  โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 กันยายน 2558 13:23:44
67  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม.  15 กันยายน 2558 13:19:44
68  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2558 13:06:28
69  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 12:47:46
70  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 12:46:45
71  โรงเรียนวัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 12:34:28
72  โรงเรียนหนองผักฉีด สพป.ตรัง เขต1 15 กันยายน 2558 12:33:48
73  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 12:32:33
74  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม.  15 กันยายน 2558 11:40:56
75  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2558 11:39:56
76  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 11:16:04
77  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
78  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 11:12:51
79  โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2558 11:11:45
80  โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 11:07:51
81  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2558 10:56:55
82  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 10:53:00
83  โรงเรียนวัดโลกา สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:52:49
84  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 กันยายน 2558 10:45:47
85  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2558 10:43:45
86  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2558 10:39:01
87  โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 10:36:00
88  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 10:35:12
89  โรงเรียนคลองกันยา สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 10:30:25
90  โรงเรียนวัดท่าสี สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 10:28:25
91  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.  15 กันยายน 2558 10:26:05
92  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:22:27
93  โรงเรียนบ้านเปือย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 10:17:54
94  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง สพป.ระยอง เขต1 15 กันยายน 2558 10:10:35
95  โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม.  15 กันยายน 2558 10:03:36
96  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 09:52:24
97  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 09:45:13
98  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 09:36:33
99  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 09:30:42
100  โรงเรียนบ้านปางชัย สพป.นครสวรรค์ เขต2 15 กันยายน 2558 09:28:05


ทั้งหมด 1,681 รายการ 1 / 17
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th