ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 สพป.เชียงราย เขต3 31 ธันวาคม 2554 22:08:49
2  โรงเรียนวัดชุมแสง สพป.ชุมพร เขต2 31 ธันวาคม 2554 20:12:49
3  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 17:55:50
4  โรงเรียนบ้านบางครั่ง สพป.พังงา เขต1 31 ธันวาคม 2554 16:55:16
5  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 16:52:55
6  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต2 31 ธันวาคม 2554 15:43:14
7  โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ธันวาคม 2554 14:23:14
8  โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.ตรัง เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:38:53
9  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ สพป.นครราชสีมา เขต1 31 ธันวาคม 2554 13:07:37
10  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 31 ธันวาคม 2554 12:54:15
11  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ชัยภูมิ เขต1 31 ธันวาคม 2554 12:37:58
12  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป.พัทลุง เขต1 31 ธันวาคม 2554 10:37:02
13  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 31 ธันวาคม 2554 10:20:46
14  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 31 ธันวาคม 2554 10:04:29
15  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 31 ธันวาคม 2554 09:55:26
16  โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต6 31 ธันวาคม 2554 09:18:29
17  โรงเรียนบ้านแม่เย็น สพป.ลำปาง เขต3 31 ธันวาคม 2554 08:34:04
18  โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.เพชรบุรี เขต1 31 ธันวาคม 2554 07:09:47
19  โรงเรียนบ้านผาทอง สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 06:57:10
20  โรงเรียนบ้านคลองปริง สพป.ชลบุรี เขต2 31 ธันวาคม 2554 06:43:03
21  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 31 ธันวาคม 2554 06:35:00
22  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป.เพชรบุรี เขต1 31 ธันวาคม 2554 06:29:50
23  โรงเรียนบ้านปอ สพป.อุดรธานี เขต2 31 ธันวาคม 2554 00:27:41
24  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:54:32
25  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:39:01
26  โรงเรียนเบญจคามวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 23:14:07
27  โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 22:43:10
28  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 22:15:30
29  โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 22:11:54
30  โรงเรียนวัดบน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 22:06:13
31  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 21:13:34
32  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:37:46
33  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 20:34:35
34  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:24:42
35  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 20:15:20
36  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 20:02:06
37  โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป.อุดรธานี เขต4 30 ธันวาคม 2554 20:00:51
38  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 19:40:31
39  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 19:22:15
40  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 19:11:01
41  โรงเรียนบ้านสะเดา(สามัคคีวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 19:06:09
42  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 19:05:58
43  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:25:50
44  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:10:38
45  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ สพป.สุโขทัย เขต1 30 ธันวาคม 2554 18:01:53
46  โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 17:57:53
47  โรงเรียนบ้านดอนตาวง สพป.อ่างทอง เขต1 30 ธันวาคม 2554 17:46:03
48  โรงเรียนวัดสามขาว สพป.อ่างทอง เขต1 30 ธันวาคม 2554 17:42:50
49  โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 17:33:26
50  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป.ชุมพร เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:28:23
51  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:07:24
52  โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 17:04:27
53  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 16:38:57
54  โรงเรียนบ้านโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค์) สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:35:06
55  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:34:50
56  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:31:10
57  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 16:15:31
58  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:14:01
59  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 16:13:04
60  โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 30 ธันวาคม 2554 16:04:44
61  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:57:04
62  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:55:18
63  โรงเรียนบ้านวังทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:55:02
64  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:52:21
65  โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:50:33
66  โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:50:25
67  โรงเรียนบ้านพุเตย สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:47:19
68  โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:43:53
69  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:41:03
70  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:35:53
71  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.สระแก้ว เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:33:09
72  โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:32:17
73  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:28:57
74  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:25:26
75  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:16:07
76  โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ สพม.  30 ธันวาคม 2554 15:13:40
77  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:10:08
78  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:09:13
79  โรงเรียนวัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:08:23
80  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:06:14
81  โรงเรียนวัดเทพนิมิต สพป.อุทัยธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:06:12
82  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.ลพบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:05:45
83  โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 15:04:28
84  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป.หนองคาย เขต2 30 ธันวาคม 2554 15:01:37
85  โรงเรียนคลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:01:00
86  โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) สพป.นนทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 15:00:18
87  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.  30 ธันวาคม 2554 14:55:34
88  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:55:20
89  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:53:57
90  โรงเรียนบ้านนาหล่าย สพป.น่าน เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:58
91  โรงเรียนบ้านเมี่ยง สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:51:08
92  โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:49:10
93  โรงเรียนวัดบางลาน สพป.ราชบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 14:35:44
94  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:32:27
95  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า สพป.บึงกาฬ เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:32:19
96  โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:25:41
97  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:23:10
98  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:23:06
99  โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:18:00
100  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:17:17


ทั้งหมด 3,913 รายการ 1 / 40
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th