ยูเอ็นรับรองตั้ง'สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก' UNDV

ูเอ็นรับรองตั้ง'สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก'

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. เผยยูเอ็นรับรองตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกในฐานะที่ปรึกษาแล้ว ชาวพุทธสามารถออกแถลงการณ์ืนเรื่องได้โดยตรง
21พฤษภาคม2556 ที่ศูน์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรางานว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคมในช่วงเช้านั้น พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านพร้อมกับเปิดเผยว่า ตั้งแต่สหประชาชาติได้เห็นชอบให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว

ขณะนี้อาตมาได้รับทราบว่าทางสหประชาชาติได้ให้การเห็นชอบกับการตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกขึ้นมาในที่ฐานะเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ต่อไปนี้หากองค์กรชาวพุทธมีความเห็นอะไรสามารถออกเป็นแถลงการณ์ื่นต่อสหประชาชาติได้โดยตรง ไม่ใช่ทำได้เพีงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอ่างเช่นที่ผ่านมาเท่านั้น

การเสนอขอรับรองตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกนี้ได้ดำเนินการมา 2 ปีแล้ว โดได้จัดกิจกรรมอ่างต่อเนื่อง และประเด็นไม่ใช่เกี่วข้องเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้น จะต้องเกี่วข้องกับประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเช่นการสังคมสังเคราะห์ ด้านสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนเป็นต้น

ตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นที่เรีบร้อแล้ว ต่อไปนี้ก็จะต้องดำเนินการขอตั้งสำนักงานที่ประเทศไทโดที่รัฐบาลต้องให้การเห็นชอบก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้อ่งภาคภูมิ เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือมีความเห็นอะไรก็สามารถเสนอไปังสหประชาชาติได้โดยตรง หรืออ่างเช่นมีการประชุมคณะมนตรีความมั่งคงสหประชาชาติ อาตมาหรือผู้แทนก็จะได้รับเชิญไปกล่าวต่อที่ประชุมด้ว

"ส่วนการดำเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูน์กลาพระพุทธศาสนาโลกนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่จะการรองรับการตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกนี้ด้วเช่นกัน และจากการที่อาตมาได้ประชุมร่วมกับผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ก็ินดีเข้าร่วมในฐานะเป็นอนุกรรมการ" พระพรหมบัณฑิต กล่าวและว่า

การที่สหประชาชาติเห็นชอบกับการตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ ไม่ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าที่ผ่านมาองค์กรด้านศาสนาต่างๆก็ได้เสนอขอและได้การรับรองมาแล้วเช่นกัน

ที่มา : คมชัดลึก
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลีสารสนเทศ มจร.


เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 2965
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3935
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th