งานภาวนาจริยธรรมประยุกต์ / Applied Ethics Retreat

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ขนาดใหญ่ / download full size poster

 ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ : Applied Ethics
หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ ครู นักการศึกษา ผู้นำองค์กรด้านการศึกษา รวมถึงบุคลากรผู้ทำงานใกล้ชิดเยาวชน ที่ต้องการบ่มเพาะความสันติสุข และสุขภาวะในชีวิตตนเอง ต้องการสร้างบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกรุณา และเปี่ยมสติในห้องเรียน หรือในโรงเรียน

หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้เราเข้าใจร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก และการรับรู้ของตนเอง เมื่อเราเกิดความเข้าใจนั้นแล้ว เราจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจดังกล่าวได้ เราจะเรียนรู้ถึงศิลปะแห่งการดูแลความทุกข์ของตนเอง และแปรเปลี่ยนความทุกข์นั้นให้กลายเป็นความเบิกบาน จากนั้นจึงรดน้ำเมล็ดพันธุ์ของความตื่นรู้ ความเบิกบานในจิตใจของผู้อื่นให้เบ่งบานอย่างเป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม
•   บ่มเพาะการหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
•   เรียนรู้ที่จะรับฟังและโอบกอดอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงของตนเอง เช่น ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล และความสิ้นหวัง
•   เรียนรู้การใช้วาจาแห่งรักและการฟังอย่างกรุณาเพื่อดูแลความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
•   เรียนรู้การช่วยเหลือให้นักเรียนตระหนักรู้และจัดการกับอารมณ์รุนแรง
•   เรียนรู้ศิลปะแห่งการสร้างชุมชน เพื่อให้ห้องเรียนและโรงเรียนเป็นดั่งครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความรัก
•   เรียนรู้ที่จะแก้ไขความขัดแย้งในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์
•   ช่วยเหลือนักเรียนให้พัฒนาความเมตตากรุณาโดยการเอื้อให้นักเรียนมีความเข้าใจในความทุกข์ของตนเองและของเพื่อนๆ
•   เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาสติที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับอายุต่างๆ

รายละเอียดงานภาวนา
๔-๘ เมษายน ๒๕๕๖
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัวอย่างตารางกิจกรรมภาวนาประจำวัน (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
05.00 น.    ตื่นนอน
05.30 น.    นั่งสมาธิ สวดมนต์ เดินวิถีแห่งสติ
07:30 น.    อาหารเช้าในความเงียบ
09:00 น.    ฟังธรรมบรรยาย
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ในความเงียบร่วมกันเป็นสังฆะ
13.30 น.    ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ (นอนสมาธิ)
14.30 น.    สนทนาธรรมในกลุ่มย่อย      
16.30 น.    ออกกำลังกายในวิถีแห่งสติ
17.30 น.    อาหารเบามื้อเย็น
19.30 น.    นั่งสมาธิ สวดมนต์ / นำเสนอ : ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการ/ การสร้างสังฆะ
22.00 น.    สัมผัสความนิ่งเงียบภายในและภายนอก เข้านอน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
ครู อาจารย์ และ นักการศึกษา
ผู้นำองค์กรด้านการศึกษา ผู้นำองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชน
นักบวชผุ้ทำงานใกล้ชิดในโรงเรียน

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมภาวนา
•  ผู้สมัครอยู่ร่วมตลอดทั้งกิจกรรม (5 วัน) วันแรกเริ่มลงทะเบียน 10.30 น. วันสุดท้าย กิจกรรมเสร็จสิ้นเวลา 14.00 น
•  แต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องสวมชุดขาว (กรุณางดกางเกง/กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน เสื้อเอวลอย)
•  รับประทานอาหารมังสวิรัติ (งดนม และ ผลิตภัณฑ์จากนม)
•  กรุณาเตรียมร่ม/หมวก ไฟฉาย ผ้าคลุมไหล/เสื้อกันหนาว (ในหอปฏิบัติธรรมใช้เครื่องปรับอากาศ) เตรียมกระติกน้ำส่วนตัว เบาะรองนั่งสมาธิ ยากันแมลง เครื่องใช้ส่วนตัว นาฬิกาปลุก และยารักษาโรคประจำตัวมาด้วย
•  ห้องนอนรวมแยกหญิง-ชาย กรุณาเตรียมมุ้งและอุปกรณ์กันแมลงส่วนตัว

การเดินทาง
•  เดินทางกับรถบัสปรับอากาศ ส่วนกลาง เดินทางจากอาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.
ค่าเดินทาง (ไป-กลับ) 600 บาท (ชำระค่าเดินทางพร้อมค่าลงทะเบียน)
•  เดินทางด้วยตนเอง
แผนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


การลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaplumvillage.org

>> กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม <<


โดยเลือกตามเหมาะสม
๏  ค่าลงทะเบียนสนับสนุนการจัดงาน ๓๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
๏  สมทบค่าอาหารในงานภาวนาตามกำลัง (กรอกรายละเอียดและโอนเงินในหน้าลงทะเบียน)
๏  “ขอรับทุน” มูลนิธิหมู่บ้านพลัมและสสส. มีทุนสนับสนุนสำหรับครูและนักการศึกษา(คนไทย) โดยขอให้ท่านกรุณามัดจำเพื่อยืนยันการลงทะเบียน 1000 บาท (ท่านจะได้รับเงินจำนวนนี้คืนในวันสุดท้ายของงานภาวนา)

กรุณาลงทะเบียนและยืนยันการลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 นี้

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินผ่าน บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อกิจกรรมภาวนา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขที่ 855-0-13333-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขที่ 073-2-51642-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางอ้อ เลขที่ 183-1-31162-6
*โอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานที่อีเมล์ appliedethics@thaiplumvillage.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เงินที่ท่านสนับสนุนทั้งหมดจะนำไปใช้เพื่อกิจกรรมภาวนา คณะผู้จัดงานขออนุโมทนาต่อท่านมา ณ โอกาสนี้

---
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 083-558-1256

อีเมล์ appliedethics@thaiplumvillage.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
เฟสบุ๊ค หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Applied Ethics Retreat
This retreat is suitable for teacher, educator, education leader including anyone who works closely with children or young people who would like to cultivate peace and healthy being for yourselves. Those who would like to create loving, compassion and mindful atmosphere in the classroom and school.
This retreat will help us to understand our body, mind, feeling and perception. When we are able to understand ourselves, so we are able to help others to understand them. We will learn the art of taking care our own suffering and transform that into joy. Then we are able to water the awakening seed and joy in the other people’s heart naturally.

The example of contents in the retreat

 • Cultivate mindful breathing to connect body and mind as one
 • Learn to listen to and embrace our own strong emotion such as fear, anger, anxiety and despair
 • Learn to use loving speech and compassionate listening to take care our relationship with others
 • Learn to assist students to be aware of their strong emotion and how to manage them
 • Learn the art of building community to create classroom and school as loving family
 • Learn to solve the conflicts in the classroom creatively
 • Learn to help students to cultivate compassion by supporting students to understand their own suffering and their friends’ suffering
 • Learn about mindfulness curriculums that are suitable for different ages


Example of Daily Activities (It might be adapted according to situation)
05.00        Wake up
05.30        Sitting meditation,chanting and mindful walking
07:30        Breakfast in silence
09:00        Listen to dharma talk
11.30        Lunch in silence together as the sangha
13.30        Total relaxation (sleeping meditation)
14.30        Dharma discussion in the dharma family    
16.30        Mindful exercise
17.30        Dinner
19.30        Sitting meditation/chanting/5 mindfulness training presentation/building sangha
22.00        Noble silence: touching the silence inside and outside of us/ Go to bed

Participants
Teachers, Lecturers and educators
Education or organization leaders who work closely with children or young people
Monastic who work closely with school

Preparation for Retreat

 • The participant must be able to participate whole activities for 5 days. The registration on the first day will start at 10:30 a.m. The last activities on the last day will end at 2:00 p.m.
 • Please wear appropriate costume and no need to wear white costume (Please refrain from wearing shorts or short skirt above the knee and sleeveless shirt)
 • Vegetarian food will be provided. (Refrain from milk or dairy products)
 • Please prepare umbrella, hat, flashlight, scarf or warm clothes (The meditation hall is equipped with air-conditioner).Please prepare your own water bottle, meditation cushion, insect repellant, personal belonging, alarm clock and medicine.
 • The woman and man will sleep separately in the common bed room. Please prepare your own mosquito net and insect repellant.


Transportation

 • Travel with air-conditioned bus from Amarin Tower, BTS Skytrain at Chit Lom Station (E1) on the 4 April 2013 at 9:00a.m. which will cost for 600 baht for round trip.( Please pay it with registration fee)
 • Travel on your own. Please see the map


Registration
>> Click here for registration <<


Please register through website at www.thaiplumvillage.org by selecting the suitable options for you from below.

 • Registration fee to support the retreat for 3,500 baht (not included travelling cost)
 • Support the cost for food as you could provide (Please fill out the detail and transfer money in the registration page)
 • “Scholarship” from Plum Village Foundation and Thai Health Promotion Foundation. The scholarships are provided for Thai teachers and students. Please deposit your money for 1,000 baht which will be refunded for you on the last day of retreat.

Please register and confirm by 20 March 2013

Payment
Please transfer your money to Plum Village Foundation for Retreat account
Bank account name "Plum Village Foundation for Retreat"

 • Bangkok Bank, Siam Paragon Branch, Saving account no. 855-0-13333-7
 • Kasikorn Bank, Bang Plat Branch, Saving account no. 073-2-51642-5
 • KrungSri Bank, Bang Or Branch, Saving account no.183-1-31162-6

** Please send the payment slip via email: appliedethics@thaiplumvillage.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it to confirm the registration

** The organizing team reserves the right not to refund registration fee or transfer it to other activities to any applicant who cannot participate in this retreat.

Bank Information for money transfer from abroad:
Plumvillage Foundation
Swift Code: BKKBTHBK
Bangkok Bank Public Company Limited.
Siam Paragon Branch
Siam Paragon
Ground Fl., Rama 1 Road,
Pathumwan, Bangkok 10130
Tel. 6621294318
6621294319
6621294320

-----------------------
For more infomation please contact: appliedethics@thaiplumvillage.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Facebook: หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
Tel:  083-558-1256 (Mon-Fri 9.00-18.00) Fax: 02-8855981


เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน 4050
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th