ประชาสัมพันธ์งาน “ปฏิบัติบูชา ญาณสังวร ภาวนาคืนเพ็ญ”

ประชาสัมพันธ์งาน “ปฏิบัติบูชา  ญาณสังวร ภาวนาคืนเพ็ญ” ฉลองพระชันษา 100 ปี  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 
เนื่องด้วยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และการได้รับอนุญาตสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ใช้สวนปทุมวนานุรักษ์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน กับ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ได้แก่ มูลนิธิสวนปทุมวนานุรักษ์, วัดปทุมวนาราม, สำนักงานเขตปทุมวัน, เอสซีจี, บริษัท เทเวศน์ประกันภัย จำกัด  ร่วมกันจัดงาน “ปฏิบัติบูชา ญาณสังวร” ภาวนาคืนเพ็ญ Full Moon Meditation Night ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทุกคืนเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ ตลอดปี 2556 สวนปทุมวนานุรักษ์ ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน และ เซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร  นัดภาวนาเพ็ญแรก 26 มกราคมศกนี้
 
ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูได้ที่นี
เนื่องด้วยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และการได้รับอนุญาตสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ใช้สวนปทุมวนานุรักษ์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน กับ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย ได้แก่ มูลนิธิสวนปทุมวนานุรักษ์, วัดปทุมวนาราม, สำนักงานเขตปทุมวัน, เอสซีจี, บริษัท เทเวศน์ประกันภัย จำกัด  ร่วมกันจัดงาน “ปฏิบัติบูชา ญาณสังวร” ภาวนาคืนเพ็ญ Full Moon Meditation Night ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทุกคืนเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ ตลอดปี 2556 สวนปทุมวนานุรักษ์ ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน และ เซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร  นัดภาวนาเพ็ญแรก 26 มกราคมศกนี้
 
ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูได้ที่นี้ หรือดังไฟล์ที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (312 kb)

เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2556 | อ่าน 3161
เขียนโดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2403
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2162
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2255
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2270
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2137
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2070
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2570
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4090
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3904
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4538
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th