ประกาศผล การผลิตผลงานสื่อคุณธรรม หัวข้อ“ธัมมะมาตา อ้อมกอดแห่งมารดาคือธรรม”

 

โครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ปี 2555
 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ หัวข้อ “ธัมมะมาตา อ้อมกอดแห่งมารดาคือธรรม” ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งธนาคารออมสินได้สนับสนุนเงินรางวัลจำนวนทั้งหมดสำหรับการประกวดในครั้งนี้
บัดนี้ การตัดสินการประกวดผลงานการผลิตสื่อดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ตามประกาศซึ่งมิได้เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ และขอให้ส่งใบตอบรับดังนี้ เข้ารับเกียรติบัตรผลงานผลิตสื่อคุณธรรมโครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ปี 2555
 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ หัวข้อ “ธัมมะมาตา อ้อมกอดแห่งมารดาคือธรรม” ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งธนาคารออมสินได้สนับสนุนเงินรางวัลจำนวนทั้งหมดสำหรับการประกวดในครั้งนี้
 
บัดนี้ การตัดสินการประกวดผลงานการผลิตสื่อดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ตามประกาศซึ่งมิได้เรียงตามลำดับคะแนน ดังลิงค์นี้ และขอให้ส่งใบตอบรับ ดังลิงค์นี้ เข้ารับเกียรติบัตรผลงานผลิตสื่อคุณธรรม หรือดาวน์โหลดจากเอกสารเพิ่มเติมดังแนบ
บัดนี้ การตัดสินการประกวดผลงานการผลิตสื่อดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ตามประกาศซึ่งมิได้เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ และขอให้ส่งใบตอบรับดังนี้ เข้ารับเกียรติบัตรผลงานผลิตสื่อคุณธรรมโครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ปี 2555
 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ หัวข้อ “ธัมมะมาตา อ้อมกอดแห่งมารดาคือธรรม” ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งธนาคารออมสินได้สนับสนุนเงินรางวัลจำนวนทั้งหมดสำหรับการประกวดในครั้งนี้
บัดนี้ การตัดสินการประกวดผลงานการผลิตสื่อดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ตามประกาศซึ่งมิได้เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ และขอให้ส่งใบตอบรับดังนี้ เข้ารับเกียรติบัตรผลงานผลิตสื่อคุณธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (224.45 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (105.64 kb)

เขียนเมื่อ 14 มกราคม 2556 | อ่าน 3104
เขียนโดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th