ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา( เน้นการแก้ปัญหา เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ๒๕ โครงงาน)

 

ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ( เน้นการแก้ปัญหา เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ๒๕ โครงงาน) จัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖    ในวันที่  ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนักเรียนได้ดำเนินการโครงงานคุณธรรม ฯ เน้นประเด็น แก้ปัญหา เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ (มิถุนายน) โรงเรียนที่เข้าร่วมค่าย สามารถเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้จาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยนำกากตั๋ว หรือใบเสร็จน้ำค่าน้ำมันมาแนบ
 
โปรดส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๙๔๘ ๓๙๓๐    หรือที่เมล์    aun_040532@hotmail.co.th apisa_mhm@hotmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  และติดตามข่าวการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย  ได้ที่ คุณพงศกร  เรียบร้อย  ๐๘๔-๐๕๖ ๓๘๔๒ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖    ในวันที่  ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนักเรียนได้ดำเนินการโครงงานคุณธรรม ฯ เน้นประเด็น แก้ปัญหา เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ (มิถุนายน) โรงเรียนที่เข้าร่วมค่าย สามารถเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้จาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยนำกากตั๋ว หรือใบเสร็จน้ำค่าน้ำมันมาแนบ
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖    ในวันที่  ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนักเรียนได้ดำเนินการโครงงานคุณธรรม ฯ เน้นประเด็น แก้ปัญหา เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ (มิถุนายน) โรงเรียนที่เข้าร่วมค่าย สามารถเบิกค่าพาหนะในการเดินทางได้จาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยนำกากตั๋ว หรือใบเสร็จน้ำค่าน้ำมันมาแนบ
 
โปรดส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๙๔๘ ๓๙๓๐    หรือที่เมล์    aun_040532@hotmail.co.th apisa_mhm@hotmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  และติดตามข่าวการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย  ได้ที่ คุณพงศกร  เรียบร้อย  ๐๘๔-๐๕๖ ๓๘๔๒
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (34.5 kb)

เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555 | อ่าน 3655
เขียนโดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th