เชิญสมัคร กิจกรรมค่ายเยาวชน SOS11 บอกรักโลก บอกรักดัง ดัง : ธรรมสวัสดี 25 ปี เสถียรธรรมสถาน ตั้งแต่วันที่ 21 -31 ตุลาคม 2555

 

วิทยากรรับเชิญ ปราชญ์ชาวบ้าน : มากกว่า 10 ท่าน ทั้งนี้ครอบคลุมในด้านต่างๆ คือ ด้านของสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ขยะ ด้านของกระบวนการคิดสร้างสรรค์สื่อ และด้านจิตวิญญาณการรู้คุณค่าในตนเอง นำไปสู่รู้คุณค่าสังคม สิ่งแวดล้อม
 
ภาพรวมกิจกรรม
 
21 ตุลาคม 2555 จะเป็นการลงทะเบียนรับเข้า เปิดค่าย ปฐมนิเทศ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ วิถีชุมชนปฏิบัติ การแบ่งกลุ่ม และเรียนรู้ตนเอง เพื่อน ชุมชน
 
22-29 ตุลาคม 2555 กิจกรรมโยคะ ธรรมรับอรุณ กิจกรรมโต้วาที และกิจกรรมที่ให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้กับองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อ และด้านจิตวิญญาณค้นหาตนเอง ในภาคเช้าของทุกวัน จากวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ และปราชญ์ชุมชน ที่มีความชำนาญในองค์ความรู้ด้านต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงกันในช่วงภาคบ่ายของทุกวัน ตอนช่วงเย็นจะเริ่มด้วยวิถีแห่งการภาวนาร่วมกันทุกเชื้อชาติศาสนา ตามมาด้วยการนำเสนอผลงานจากกลุ่มต่างๆ ด้วยความสนุกอย่างมีปัญญา และเยาวชนจะได้รับธรรมะส่งนอนในทุกวัน โดยท่านแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต
 
30 ตุลาคม 2555 กิจกรรมที่เพิ่มเติมจากการปฏิบัติในทุกวันแล้ว คือ มีการผูกข้อมือ และ mini concert แบบสบายๆจากศิลปิน นักร้อง อาทิ พี่เอ้ะ จิรากร พี่ป้อด โมเดิร์นด้อก พี่จุ้มจิ้มaf  พี่อั้ด เดอะสตาร์ ฯลฯ พร้อมกับการแสดงของเยาวชนในค่ายได้มีโอกาสร่วมแสดงกับศิลปินนักร้อง (หมายเหตุ : ศิลปินนักร้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่นำเสนอไป ถ้ามีเหตุอันจำเป็น) 
 
31 ตุลาคม 2555 กิจกรรมการปิดค่าย SOS11 บอกรักโลกบอกรักดัง ดัง : ธรรมสวัสดี 25 ปี เสถียรธรรมสถาน พร้อมร่วมงาน ตาราอวอร์ด ส่งเสริมคนดีของสังคมโลก ซึ่งจะมีคนดีที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์ 999 ท่านเดินทางมาจากทั่วประเทศตั้งแต่รากหญ้า คนชั้นกลาง ตลอดจนคนชั้นปกครองและมีบุคคลสำคัญ ที่ได้รับรางวัลนี้จากต่างประเทศ เดินทางมา ณ เสถียรธรรมสถาน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และเชิดชูคนดีเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์ที่แนบ  หรือติดต่อคุณนก เสถียรธรรมสถาน โทร.081 907 9224
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์ที่แนบวิทยากรรับเชิญ ปราชญ์ชาวบ้าน : มากกว่า 10 ท่าน ทั้งนี้ครอบคลุมในด้านต่างๆ คือ ด้านของสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ขยะ ด้านของกระบวนการคิดสร้างสรรค์สื่อ และด้านจิตวิญญาณการรู้คุณค่าในตนเอง นำไปสู่รู้คุณค่าสังคม สิ่งแวดล้อม
ภาพรวมกิจกรรม
21 ตุลาคม 2555 จะเป็นการลงทะเบียนรับเข้า เปิดค่าย ปฐมนิเทศ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ วิถีชุมชนปฏิบัติ การแบ่งกลุ่ม และเรียนรู้ตนเอง เพื่อน ชุมชน
22-29 ตุลาคม 2555 กิจกรรมโยคะ ธรรมรับอรุณ กิจกรรมโต้วาที และกิจกรรมที่ให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้กับองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อ และด้านจิตวิญญาณค้นหาตนเอง ในภาคเช้าของทุกวัน จากวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ และปราชญ์ชุมชน ที่มีความชำนาญในองค์ความรู้ด้านต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงกันในช่วงภาคบ่ายของทุกวัน ตอนช่วงเย็นจะเริ่มด้วยวิถีแห่งการภาวนาร่วมกันทุกเชื้อชาติศาสนา ตามมาด้วยการนำเสนอผลงานจากกลุ่มต่างๆ ด้วยความสนุกอย่างมีปัญญา และเยาวชนจะได้รับธรรมะส่งนอนในทุกวัน โดยท่านแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต
30 ตุลาคม 2555 กิจกรรมที่เพิ่มเติมจากการปฏิบัติในทุกวันแล้ว คือ มีการผูกข้อมือ และ mini concert แบบสบายๆจากศิลปิน นักร้อง อาทิ พี่เอ้ะ จิรากร พี่ป้อด โมเดิร์นด้อก พี่จุ้มจิ้มaf  พี่อั้ด เดอะสตาร์ ฯลฯ พร้อมกับการแสดงของเยาวชนในค่ายได้มีโอกาสร่วมแสดงกับศิลปินนักร้อง (หมายเหตุ : ศิลปินนักร้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่นำเสนอไป ถ้ามีเหตุอันจำเป็น) 
31 ตุลาคม 2555 กิจกรรมการปิดค่าย SOS11 บอกรักโลกบอกรักดัง ดัง : ธรรมสวัสดี 25 ปี เสถียรธรรมสถาน พร้อมร่วมงาน ตาราอวอร์ด ส่งเสริมคนดีของสังคมโลก ซึ่งจะมีคนดีที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์ 999 ท่านเดินทางมาจากทั่วประเทศตั้งแต่รากหญ้า คนชั้นกลาง ตลอดจนคนชั้นปกครองและมีบุคคลสำคัญ ที่ได้รับรางวัลนี้จากต่างประเทศ เดินทางมา ณ เสถียรธรรมสถาน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และเชิดชูคนดีเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์ที่แนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (152.81 kb)

เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2555 | อ่าน 2608
เขียนโดย โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th