ตารางดำเนินกิจกรรมโครงการโพธิสัตย์น้อยสัญจร

ตาราง   เทศกาลโพธิสัตว์น้อยสัญจร "ลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า"  ที่เชียงใหม่เป็นร.ร.บ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด
ขอเชิญไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันกับร.ร./ เด็กๆ ในการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ทำความดี
เราคงรอไม่ได้แล้วว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้้า  แต่เด็กในวันนี้คือ...ผู้ใหญ่ในวันนี้
เด็กๆ ต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง ปกป้องพ่อแม่ ให้พ้นภัยน้ำเมา
แล้วคอยพบผลโพธิสัตว์น้อยฯโพลด์ ในความรู้สึก ของเด็กๆ ที่เห็นพ่อแม่  ครูดื่มเหล้า สูบบุหรี่
ในงานเปิดตัว.....ขบวนการโพธิสัตว์น้อย "ขอพ่อแม่งดเหล้าวันพระ" หลังออกพรรษา
และแบ่งปันเรื่องราว วิธีการขอพ่อแม่เลิกเหล้าเข้าพรรษา/ ตลอดชีวิต

 

ลำดับ
วันที่
โรงเรียน
อำเภอ/จังหวัด
ครูผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
 
13 กันยายน 2555
เดินทางไป จ.ชุมพร
1
14กันยายน 2555
โรงเรียนคันธทรัพย์
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
อ.อรุณศรี
อ.กัลยารัตน์
08-5574-7069
08-1797-5529
 
 
15 กันยายน 2555
เดินทางกลับ กทม.
2
17 กันยายน 2555
โรงเรียนบุณยประดิษฐ์
บางแค  กทม.
อ.สมพร
08-6106-0514
 
3
20 กันยายน 2555
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
จ.สมุทรปราการ
อ.อิงอร
08-6792-9510
 
4
21 กันยายน 2555
โรงเรียนวัดครุใน
(ปิตะนีลานนทศึกษา)
จ.สมุทรปราการ
.สนั่น ถือมั่น
08-7981-2117
 
 
23 กันยายน 2555
เดินทางจาก กทม. ไป จ.เชียงใหม่
5
24 กันยายน 2555
โรงเรียน
จ.เชียงใหม่
 
 
 
6
25 กันยายน 2555
โรงเรียนอนุบาลงาว
จ.ลำปาง
อ.วัฒนา  ชมพูรัตน์
08-1387-8489
 
7
26 กันยายน 2555
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
จ.อุตรดิตถ์
อ.สุภารัตน์  วัดมั่น
08-6203-9787
 
 
27 กันยายน 2555
เดินทางจาก จ.อุตรดิตถ์ ไป จ.กาญจนบุรี
8
28 กันยายน 2555
โรงเรียนวิสุทธรังษี
จ.กาญจนบุรี
อ.ลาวัลย์  น้อยอยู่
08-1163-6771
เดินทางกลับ กทม.
 
30 กันยายน 2555
เดินทางไป จ.สมุทรสงคราม
9
1 ตุลาคม 2555
โรงเรียนวัดโคกเกตุ
จ.สมุทรสงคราม
อ.วดี  แลงาม
08-5836-3189
 
 
2 ตุลาคม 2555
เดินทางจาก จ.สมุทรสงคราม ไป จ.นครราชสีมา
10
3 ตุลาคม 2555
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี
จ.นครราชสีมา
อ.มะลิษา  บรรณาภูมิ
08-5024-0043
 

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2555 | อ่าน 2488
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2601
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4118
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th