โรงเรียนบ้านหนองเกด เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตี ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555

กิจกรรมที่ทำ
        1. นักเรียนและครูทุกคนไปร่วมกิจกรรมที่วัดในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 (ทำบุญใส่บาตร) ทุกคนใส่เสื้อสีขาว
        2. เวียนเทียนรอบโบสถ์
        3. ฝึกนั่งสมาธิ  พระสอนการไหว้  สอนธรรมมะต่างๆ  โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้
        4. ทำกิจกรรมตั้งแต่  07.00 น. ถึง 16.00 น. ที่วัดอุดมพลาราม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


หมายเหตุ   ทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนมีกิจกรรม ศุกร์เสริมธรรม ทุกคนสวมเสื้อสีขาว  คณะครูแต่งชุดขาว โดยตอนเช้าจะแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อาราธนาศีล สวดมนต์แผ่เมตตา ในตอนเย็น 15.00 - 16.00 น.จะมีการนั่งสมาธิ สวดมนต์บทยาว (การนั่งสมาธิจะนั่งและทำท่าประกอบเพลง  ดั่งดอกไม้บาน)  
               นางนุชภัช  สิงห์เล็ก   ผู้นำโครงการและรายงาน

 

 

 

 

 

 

 


เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2555 | อ่าน 8449
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3935
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th