ข่าวการขับเคลื่อนของชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิธีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.)

โรงเรียนวิถีพุทธประกาศ “สวนกระแสเสื่อม ปฏิบัติบูชา 2ล้าน6แสนคน ฟื้นวิถีวันพระ ฉลองพุทธชยันตี”

 

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา น้อมนำทำความดีของโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ เนื่องในปีพุทธชยันตี ครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะตรงกับวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 การแถลงข่าวดังกล่าว มีขึ้นในงานมหกรรมงานวัดลอยฟ้า ณ สยามพารากอนฮอล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า(สคล.) ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุน ชพท. ระบุว่า สถานการณ์เยาวชนในปัจจุบันน่าเป็นห่วง จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุราพบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อพัฒนาการที่สำคัญของเยาวชนคือกายและใจ เช่น สมองที่หยุดชะงักจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่สำคัญอีกประการคือ ยาเสพติด ข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ระบุว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประตูที่ทำให้เยาวชนเข้าสู่ยาเสพติด และยังมีปัญหาความรุนแรง เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกัน โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงผนึกกำลังกับชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย(ชพท.)  ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันปกป้องและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน

          นายสมบัติ  คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กระแสเสื่อมของสังคม มีรากปัญหาจากสถาบันครอบครัวที่อ่อนแอ เด็กขาดความอบอุ่นหล่อเลี้ยงจิตใจ จึงตกเป็นเหยื่อของอบายมุข ขาดภูมิคุ้มกันตามหลักธรรม และวิถีพุทธยังถูกดูแคลน ความเป็นชาตินิยมหายไป ทั้ง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม

          นายสนธิชัย  สมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธาน ชพท.กล่าวว่า กิจกรรมหลักของ ชพท. ที่จะไปแก้ปัญหาดังกล่าว คือกิจกรรม “สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ”เพื่อให้วันพระเป็นวันแห่งสติของคนทั้งประเทศ ซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธจะพร้อมใจกันปฏิบัติบูชาเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ โดยเริ่มปฏิบัติบูชาตั้งแต่วันวิสาขบูชาปี 2555 จนถึงวันวิสาขบูชาปี 2556 ด้วยการปฏิบัติ 6 ประการคือ 1. รักษาศีลห้า 2. ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ 3. ใส่เสื้อสีขาว 4. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน 5. สวดมนต์แปล และ6. รณรงค์ลด ละ เลิกสุราและสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน

          ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า พร้อมหนุนการขับเคลื่อนครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ. จำนวน 12,159 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมใจกันปฏิบัติบูชา ในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี โดยจำนวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติบูชา 6 ประการดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2ล้าน 6แสนคน จะร่วมกันดำเนินการตลอดทั้งปี

          นายสวาท  ใจมาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโผ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ผลที่เกิดจากการปฏิบัติบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ภายใต้การนำของ ชพท. ด้วยการฟื้นวิถีวันพระ จะทำให้เยาวชน ครอบครัว และชุมชน มีภูมิคุ้มกันที่ดี ห่างไกลจากอบายมุข เหล้า เบียร์ ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ขาดสติ และยังช่วยฟื้นคืนวิถีไทย วิถีธรรม ให้กลับคืนสู่สังคมไทย..

 

รายงานโดย นายสนธิชัย  สมเกตุ

ประธาน ชพท.

23   พฤษภาคม 2555


เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 3199
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2601
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4118
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th