รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชยันตี

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

เบอร์โทรศัพท์

Email:

หมายเหตุ

1.

นายสนธิชัย  สมเกตุ ผอ.ร.ร.บ้านแม่จ้อง                                   ประธานเครือข่ายภาคเหนือ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

081-883-5474

Sunthithai_maejong@hotmail.com

ประธาน

2.

นายอรรถกร  สุขบรรเทิง ผอ.ร.ร.ลานทรายพิทยาคม                ประธานเครือข่ายภาคอีสานตอนล่าง

สพม.33 (สุรินทร์)

089-583-2840

-

 

3.

นายโชติ  ศรีน้อย  ผอ.ร.ร.วัดหานโพธิ์                                            ประธานเครือข่ายภาคใต้

สพป.พัทลุง เขต 2

081-963-2459

-

 

4.

นายอุกฤษฏ์  จรูญชัย ผอ.ร.ร.คิชฌกูฏวิทยา                                   ประธานเครือข่ายภาคตะวันออก

สพม.เขต 17 (จันทบุรี-ตราด)

081-941-8859

-

 

5.

นางประภาพรรณ ศรีน้อย ครู ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม       ประธานเครือข่ายภาคกลาง

สพป.สมุทรปราการ เขต 1

081-642-2135

-

 

6.

นายนิคม  วงษ์สุวรรณครู ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ       ประธานเครือข่ายภาคตะวันตก

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

089-231-3496

nkwongsuwan@hotmail.com

 

7.

นายธนัฐ  มาตชรารอง ผอ.ร.ร.ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประธานเครือข่ายภาอีสานตอนบน

สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

089-422-6920

toa_jee@windowslive.com

เลขานุการ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (129.38 kb)

เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2555 | อ่าน 3480
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2431
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2186
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2287
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2300
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2169
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2096
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2600
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4117
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3936
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4580
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th