วีดีโอโรงเรียน
 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
https://www.facebook.com/100001230085259/videos/367028335364832
เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 670
โดย โรงเรียนพรเจริญวิทยา

นักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพระ

(เปิดดู295)

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ

(เปิดดู908)

12 A วิถีพุทธ

(เปิดดู984)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย

(เปิดดู1373)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์

(เปิดดู1387)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน

(เปิดดู1373)

โรงเรียนคุณธรรม

(เปิดดู1399)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ

(เปิดดู1387)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

(เปิดดู1354)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10

(เปิดดู1342)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"

(เปิดดู1330)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1101)

ทอดผ้าป่าการศึกษาและรับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษารร.วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต1

(เปิดดู1034)

กิจกรรมทำบุญแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1061)

โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1050)

กิจกรรมวันมาฆบูชา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1064)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(เปิดดู1039)

กิจกรรม เลิกเพื่อคนที่ใช่

(เปิดดู1072)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู1052)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู1078)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th